Prodeca és un excel·lent aliat per aquells projectes que tenen com a objectiu impulsar la competitivitat i la comercialització-internacionalització del sector agroalimentari i gastronòmic.

Projectes Europeus

AGRIP - Promotion of agricultural products

 

TTD.EU

INTERREG

EUREGA


MD.net

PRIMA

WildFood

 

 

PROJECTES INTERNACIONALS

 

EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA
XAQ
INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL

IOC-Grant 2019

WILDFOOD

PER QUÈ PRODECA ÉS UN BON PARTNER?

 

Prodeca col·labora estretament amb altres organismes públics del Govern de Catalunya per desenvolupar polítiques, millorar estratègies i garantir la implementació dels seus plans d'acció. Amb els anys, hem establert estretes aliances amb els principals actors del sector agroalimentari i gastronòmic de Catalunya, fet que ens ha permès la creació d’una àmplia xarxa de col·laboradors.

Prodeca pot actuar com a soci estratègic a l’hora de trobar solucions adients per al sector agroalimentari i gastronòmic que connectin tant els interessos públics com privats. Comptem amb capacitat per involucrar agents clau com empreses, cooperatives, consells reguladors, etc. que possibilitin un enfocament multiactor que ajudi a identificar i a avaluar bones pràctiques i desenvolupar polítiques estratègiques en l’àmbit agroalimentari i de la gastronomia.

CONTACTA AMB NOSALTRES

 

 

ACTUALITAT PROJECTES EUROPEUS

Veure totes les notícies relacionades