CONTACTE

Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Prodeca proporciona serveis de suport en internacionalització i comerç exterior al sector agroalimentari a Catalunya.

C/ Doctor Roux 80
08017 Barcelona
T. (+34) 935 524 820
prodeca@prodeca.cat