Treballem en la internacionalització dels productes agroalimentaris catalans organitzant trobades monogràfiques amb importadors, jornades tècniques i seminaris.

Serveis

CONEIXEMENT

Aportem valor als diferents actors del sector agroalimentari català mitjançant l’obtenció, tractament i divulgació de la informació de mercat necessària per potenciar la seva competitivitat.

L’expertesa de més de 30 anys ens proporciona un profund coneixement del sector agroalimentari català. El nostre objectiu és fer-hi arribar aquest know how  a través d’informació actualitzada, d’elaboració pròpia, especialitzada i gratuïta

Sota la filosofia de compartir coneixement, posem a disposició dels professionals tota aquella documentació d’elaboració pròpia amb dades enfocades exclusivament al sector agroalimentari.

 

 

 

FORMACIÓ

Prodeca organitza seminaris i jornades sobre mercats i sobre aspectes relacionats amb la internacionalització i promoció local amb un doble objectiu: posar a l'abast de les empreses informació per a la millora de la presa de decisions i generar un espai de trobada i debat per a l'intercanvi d'experiències empresarials.

L’accés al programa de cursos i seminaris és gratuït i es fa per inscripció prèvia.

 

 

ASSESSORAMENT

L’equip d’experts en diferents sectors agroalimentaris de Prodeca ofereix un servei d’assessorament en matèria de comerç i promoció dels productes agroalimentaris.

L'enfocament sectorial de Prodeca fa que cada àrea tingui informació específica que contribueix a un assessorament  especialitzat, que es canalitza a través d’un Help Desk  on es responen els dubtes plantejats per les empreses del sector.

Tens dubtes sobre com exportar el teu producte?

CONTACTA AMB EL NOSTRE HELPDESK >

 

 

CERCADOR D’OPORTUNITATS

IMATGE TUTORIAL EVA

 

Prodeca posa a disposició del sector agroalimentari de Catalunya l’Eina de Valorització Agroalimentària (EVA).  Es tracta d’un cercador online gratuït que ens permet detectar oportunitats exportadores i fer una caracterització dels mercats mundials potencials per al sector agroalimentari i cadascun dels seus productes. 

Té l’objectiu d’aportar dades de valor per la presa de decisions estratègiques en l’àmbit de la internacionalització de les empreses agroalimentàries catalanes. 

Es tracta d’una eina innovadora i elaborada ad-hoc per a la indústria agroalimentària de Catalunya com a resposta a les necessitats i demandes del sector i per impulsar-ne la seva competitivitat. 

VISITA LA PÀGINA DE L’EVA

Quina informació pots trobar-hi?

Mercats

MERCATS

potencials on exportar el producte

 

Dades generals

DADES GENERALS

del mercat (PIB, població, extensió, densitat)

 

Principals proveïdors

PRINCIPALS PROVEÏDORS

del mercat

 

Evolució de les importacions

EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACIONS

del mercat (catalanes, mundials) en valor i volum

 

Quota de mercat de catalunya

QUOTA DE MERCAT DE CATALUNYA

Potencialitat de Catalunya a mitjà i llarg termini

 

Caracterització del consumidor

CARACTERITZACIÓ DEL CONSUMIDOR

despesa total, despesa en alimentació...

 

Índex facilitat per fer negocis

ÍNDEX FACILITAT PER FER NEGOCIS

Facilitat per fer negocis, risc de mercat i clima empresarial

 

Temps de transport

TEMPS DE TRANSPORT

 

 

Documentació necessària

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

 

Informació aranzelària

INFORMACIÓ ARANZELÀRIA

 

 

 

INTERNACIONALITZACIÓ

En l’actualitat, Prodeca ofereix els seus serveis a través de la promoció comercial exterior, sota el paraigües de la marca Catalunya, mitjançant la participació i muntatge en fires internacionals, organització de Business Forum, actuacions B2B i B2C.

La internacionalització ja no és tant una decisió com una realitat inevitable. Són precisament les empreses internacionalitzades, amb presència a l'exterior, les que presenten majors taxes d'ocupació i una ocupació més qualificada i estable. Per aquest motiu, l’activitat de Prodeca se centra en oferir a l’empresa agroalimentària catalana l’oportunitat que suposa sortir a l’exterior i la necessitat en què s'ha convertit avui dia. 

 

PROMOCIÓ LOCAL

Les empreses que es promocionen localment són les que en un futur exportaran. Per aquest motiu, Prodeca participa activament en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.

El públic estratègic de Prodeca són les petites i mitjanes empreses. Mitjançant el suport a iniciatives locals per a aquest segment de companyies invertim en la seva competitivitat i fomentem el seu desenvolupament comercial. Les accions de proximitat són un laboratori de les empreses. Dedicar-hi una part dels recursos és una inversió amb retorn de consum i notorietat en el públic local i, ajuda a les empreses a desenvolupar experiència i múscul en un mercat cada cop més globalitzat.

 

 

PRODECA, SEGONS LES EMPRESES

Veure tots els testimonis