Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Promou els aliments catalans a Catalunya i al món i proporciona serveis de comercialització i suport en internacionalització a l'empresa agroalimentària de Catalunya.

QUI SOM

Empresa pública creada l’any 1986 i adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Segons els estatus vigents, “la societat té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol i l'ajut a l'exportació dels esmentats productes cap als mercats de demanda; la seva exportació, promoció i ajut a les campanyes de normalització d'aquests productes i, en general, tot allò relacionat directament o indirectament amb les finalitats expressades, així com la prestació de serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal.

(ACORD GOV/144/2015, d'1 de setembre, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de PRODECA i se n'aprova el text íntegre)

Durant el seu període d'activitat, l’obertura comercial del sector agroalimentari de Catalunya ha estat extraordinària (més d’un 1.200% en els últims 30 anys), influenciada per factors internacionals, com la incorporació a la Unió Europea, el procés de globalització mundial o la capacitat d’innovació i emprenedoria del sector, però també per la presència d’un ens com Prodeca, únic d’aquestes característiques a l’Estat espanyol.

 

QUÈ FEM

 • Posem en marxa programes per començar a exportar, diversificar els mercats, augmentar les vendes i consolidar la nostra presència a l’exterior.
   
 • Treballem en la comercialització i millora de la competitivitat dels productes agroalimentaris catalans organitzant programes per a productors i pimes, trobades monogràfiques amb importadors, jornades tècniques i seminaris.
   
 • Generem plans de posicionament internacional per donar a conèixer la gastronomia sota la marca Catalunya, amb l’objectiu de promoure els productes alimentaris catalans.
   
 • Oferim serveis a mida per a l’expansió internacional a empreses i entitats que tenen necessitats específiques.
   
 • Ajudem a detectar oportunitats exportadores i a fer una caracterització dels mercats mundials potencials mitjançant l’Eina de Valorització Agroalimentària (EVA), un cercador en línia gratuït desenvolupat per Prodeca.
   
 • L’equip de Prodeca està qualificat i té experiència en la promoció comercial del sector agroalimentari, amb professionals experts en cadascun dels subsectors agroalimentaris.

imatge corporativa Prodeca

 

 

A PRODECA SOM

Experts

Des de fa 30 anys, Prodeca acompanya el sector en el seu procés d’internacionalització i millora de la competitivitat.

 

Pioners

Som la primera entitat pública en promoure l’alimentació com a sector estratègic del país.

 

Referents

Som l’entitat pública de la Generalitat de Catalunya dedicada íntegrament a la promoció dels productes agroalimentaris catalans.

 

Connectors

Posem en contacte tots els agents dinamitzadors del sector per enfortir-lo i generar sinergies.

 

Impulsors

Promocionem l’alimentació com a eix clau en el desenvolupament d’oportunitats socioeconòmiques.

 

Compromesos

Entenem les necessitats del sector i treballem amb vocació de servei per acompanyar-lo en els seus reptes.

 

 

 

PRODECA, SEGONS LES EMPRESES

Veure tots els testimonis

EL SECTOR AGROALIMENTARI, MOTOR DE L’ECONOMIA CATALANA

El sector agroalimentari català ocupa un pes estratègic per al present i futur del país. Concentra el 22% del valor de les exportacions de l’Estat, acull el 26% de les empreses exportadores regulars i representa el 14% del PIB de Catalunya.

És, per tant, un clúster alimentari líder i referent a Europa amb productes de valor afegit, producció de proximitat amb una àmplia varietat d'aliments i begudes de qualitat, alts nivells de seguretat alimentària i capacitat d'innovació. El nostre sector agroalimentari multiplica el seu valor amb un brillant subsector gastronòmic.

 

Infografia Catalunya qui som

Sector Agroalimentari mobile

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS PRODECA

Prodeca té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris catalans en el mercat nacional i internacional. Organitza trobades de negoci entre empreses catalanes i operadors de mercats nacionals i internacionals, així com relacions comercials i de cooperació amb països tercers en l’àmbit agroalimentari. Si vols conèixer més sobre les nostres actuacions, descarrega la memòria d’activitats 2021.

 

Memòria 2021

Memòria 2021