Segueix l'actualitat del comerç internacional i el sector agroalimentari amb continguts de referència i d’elaboració pròpia.

Actualitat

23.11.20

Tendències del consumidor musulmà a Europa

En els darrers anys la identitat (cultural i religiosa) està emergent com un factor important en determinades decisions de consum. En aquesta tendència cal contextualitzar el gran desenvolupament del segment Muslim friendly, tant a Europa com a nivell global.