La fruita fresca constitueix una de les principals produccions agràries de Catalunya pel seu pes econòmic, per la superfície de conreu i per la seva importància relativa en la producció tant d’Europa com de l’Estat espanyol.

El sector de la fruita i l’horta a Catalunya

Producció

La fruita fresca constitueix una de les principals produccions agràries de Catalunya pel seu pes econòmic, per la superfície de conreu, per la seva importància relativa en la producció tant d’Europa com de l’Estat espanyol, i per la seva orientació exportadora. 

Catalunya és l'àrea més important de producció de fruita dolça d'Espanya que, alhora, és el novè productor mundial de préssec i nectarina, el divuitè productor mundial de pera i el trenta-setè de poma. 

En les més de 55 mil hectàrees dedicades a fruiters s'hi produeix anualment al voltant d'un milió de tones de poma, pera, préssec i nectarina, principalment. 

Gràcies a un territori ric en diversitat i a un clima mediterrani temperat, Catalunya ofereix una bona varietat de fruita que, a més, compta amb un valor de singularitat, i és que el conreu es porta a terme majoritàriament d'acord amb el sistema de producció integrada

Exportacions

Catalunya exporta un 65% de la fruita dolça i cítrics (609,268 tones) (en relació amb la seva producció global de 940.501 Tones) als mercats estrangers i està present en les cadenes europees i internacionals més exigents quant a qualitat, traçabilitat i seguretat alimentària. Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit i els Països Baixos es troben entre els principals països de destí.  

Infografia fruita i horta

Infografia sector fruita mobile

 

 

ÚLTIMS DOCUMENTS DE CONEIXEMENT

Principals sectors exportadors 

29.11.19

Principals sectors exportadors

El sector agroalimentari català i les seves exportacions són motor de l’economia. En aquest context, destaca el sector de la Carn i porcí , amb un 33 % del total de les exportacions agroalimentàries, seguit del sector fine food, amb un 29%.

 
Despesa en alimentació a Catalunya 

29.08.19

Despesa en alimentació a Catalunya 

Catalunya està el 6% per sobre de la mitjana nacional pel que fa a la despesa per càpita en alimentació. El producte que copa més percentatge de despesa és la carn, seguit del peix i les fruites. 

Consum mitjà de productes agroalimentaris per persona a Catalunya 

05.08.19

Consum mitjà de productes agroalimentaris per persona a Catalunya

Visió general de com es fragmenta la despesa en productes alimentaris a Catalunya en funció de la seva categoria. 

Veure tots els documents

ACTUALITAT DEL SECTOR FRUITA I HORTA

Veure totes les notícies relacionades