23.11.20

Tendències del consumidor musulmà a Europa

En els darrers anys la identitat (cultural i religiosa) està emergent com un factor important en determinades decisions de consum. En aquesta tendència cal contextualitzar el gran desenvolupament del segment Muslim friendly, tant a Europa com a nivell global.


Al creixement demogràfic de la població musulmana (2.200 milions al 2030, 26% de la població mundial) s’hi afegeix que una part important compta amb una capacitat adquisitiva significativa. Aquesta combinació fa que cada cop més empreses i marques de tot tipus es fixin com a objectiu entendre i adaptar-se a aquests consumidors.

Fruit de les noves dinàmiques econòmiques del 2020, estem observant una  intensificació de certes pautes dels consumidors musulmans a Europa, a on viuen més de 25 milions de musulmans representant un 7% de la població del continent.

Així, les empreses europees interessades en els consumidors musulmans, al igual que la resta del teixit empresarial, estan redescobrint inevitablement els avantatges dels mercats de proximitat. Tant per fiabilitat de l’accessibilitat logística com per la por i la incertesa actuals, els consumidors de proximitat estan essent revaloritzats. Així, els productes i serveis halal (és a dir, adaptats al consum apte pels musulmans) estan trobant en els milions de consumidors francesos, belgues, alemanys, espanyols o britànics musulmans importants oportunitats de negoci.

No obstant, la idiosincràsia d’aquests mercats europeus requereix una creixent sofisticació dels productes halal. Son mercats madurs, complexos, sofisticats i competitius en aquest segment. Els productes autòctons Muslim friendly d’aquests mercats son d’elevat valor afegit, al dirigir-se a uns consumidors nacionals exigents, cosmopolites i amb capacitat adquisitiva. Per tant, si els nostres productes halal volen entrar i competir en aquests mercats han de ser capaços de diferenciar-se de la oferta nacional existent. La certificació halal no és ja suficient, és imprescindible, però s’ha d’anar més enllà.

És imprescindible entendre que els productes han de ser de primera qualitat, no succedanis. Han de ser capaços d’incorporar en la seva elaboració i comercialització missatges, valors i narratives modernes, com el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, la justícia social o connotacions saludables (bio, orgànic...). Aquest concepte (Tayyib) és creixentment demandat i apreciat pels consumidors musulmans europeus.

Igualment, per tal d’arribar a tenir visibilitat i acceptació entre els consumidors musulmans europeus s’ha de fer us de les seves eines de comunicació habituals: el món digital. La utilització de les xarxes socials (algunes especialitzades), la implicació de bloguers i influencers de referència per aquest segment de consum, la identificació de plataformes de compra especialitzades i la participació en esdeveniments online del seu interès son les eines més eficients avui en dia per arribar i impactar a aquest creixent consumidor sofisticat, cosmopolita, natiu digital i amb la capacitat adquisitiva necessària.

A Europa el segment de consum Muslim friendly representa entorn a 80.000-100.000 milions d’euros/any, segons diverses fonts, amb un creixement sostingut als darrers anys i unes projeccions de creixements importants als propers 10 anys. Entendre, adaptar-se i accedir a aquest segment de consum de proximitat serà clau en els incerts propers anys. 

Javier Albarracín
Barcelona Halal Services

Comparteix aquesta notícia