02.06.21

Segells de qualitat agroalimentària: innovar i comunicar per vendre més i millor

Al mes de juny, PRODECA iniciava la primera fase del projecte amb una sessió de treball virtual adreçada als representants de les DOPs i les IGPs de Catalunya amb un títol revelador: ‘Segells de qualitat agroalimentària: innovar i comunicar per vendre més i millor’.

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol, inaugurava una sessió que es va estructurar en dos blocs temàtics, en el primer del qual diferents experts van abordar els reptes i oportunitats d’innovació per als distintius d’origen i qualitat, en unes ponències de format breu i eminentment tècniques, amb l’objectiu de donar eines de coneixement pràctiques als assistents.

A tall de resum, Maurizio Crupi, investigador de les universitats d’Alacant i de Maastrich, va parlar de ‘L’estratègia: com innovar sense perdre la tradició’, analitzant els motius que porten a una IGP europea a modificar els seus plecs de condicions partint de l’anàlisi de prop de 60 DOPs i IGPs europees: mentre que aquelles que tendeixen per flexibilitzar-los fan una aposta per la innovació, les IGP que opten per unes regles més estrictes ho fan per enfortir el vincle amb la tradició.

Àlex Brossa, director del Clúster del Packaging va compartir l’estudi sobre les tendències de packaging en l’àmbit agroalimentari, identificant tres grans àmbits d’aplicació: el packaging sostenible, l’experiencial i el que es deriva del nou context en relació amb la COVID. Presentant exemples concrets, Brossa va desgranar cada d’aquestes macro-tendències a partir de conceptes com la reducció de plàstics, nous materials, servitització o seguretat alimentària (sostenibilitat); packaging intel·ligent, interactiu o transparència (experiencial); monodosis, delivery o ready to eat (packaging en un món COVID).

Per finalitzar aquest bloc, Marta Vallès, Fundadora de Vottun, start-up catalana especialitzada en tecnologia blockchain, va aprofundir sobre els beneficis i aplicacions per al sector agroalimentari d’una eina que apunta a canviar les dinàmiques del sector agroalimentari, incrementant l’eficiència de la cadena de valor i de subministrament. Desmitificant la creença que el blockchain està feta per a grans processos productius, Vallès va posar l’exemple d’Ous Montsoliu, empresa catalana que a través d’aquesta tecnologia garanteix la traçabilitat dels seus ous ecològics.

A la segona part, l’especialista en marca i comunicació i fundador de l’estudi de branding Verdelimón, Alex Torrens, va dirigir un taller didàctic amb els responsables i representants de les DOPs i IGPs assistents a la jornada. En aquest cas, Torrens va enfocar la dinàmica participativa en la construcció de la marca i el valor afegit per als productors i elaboradors: la seva presentació sobre la identitat, estratègia i plataforma de marca va precedir un debat sobre la percepció que tenen els consumidor sobre la marca de les DOPs i IGPs catalanes.

Ramon Sentmartí, director gerent de Prodeca, va cloure l’acte recollint les observacions dels assistents durant el taller participatiu i emplaçant al conjunt del sector agroalimentari català a seguir treballant per a l’òptim posicionament dels nostres productes.

Comparteix aquesta notícia