eBUSINESS FOCUS JAPÓ

En cas de dubte, podeu contactar amb:

Maria Camino
E-mail: maria.camino@gencat.cat

L'eBusiness Focus Japan és una trobada B2B online amb la participació de productors d'aliments Fine Food i de Vi de Catalunya i de compradors de Japó.

El context mundial generat per la pandèmia, amb viatges limitats, obre l'oportunitat d'explorar noves vies de negociació, i per això PRODECA organitza trobades virtuals amb importadors del mercat del Japó amb el suport d'una antena PRODECA permanent al país.

 

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda d'entre una i tres reunions individuals amb compradors del mercat de destí interessats en els seus productes.

Les reunions se celebraran en horari d'oficina de Japó, és a dir, de 15h a 18h, hora local del Japó (de 7h a 10h, hora catalana).

Prodeca posarà a disposició de les empreses una plataforma de connexió per poder realitzar les reunions. A tenir en compte que la plataforma utilitzada podrà variar en funció de les preferències de comprador. Prodeca informarà amb antelació suficient del mitjà utilitzat per cada comprador. Minuts abans de la reunió es realitzarà un test de connexió entre l'empresa catalana i el consultor per verificar el correcte funcionament.

Les reunions tindran una durada aproximada de 60 minuts.

Si l'empresa participant no es presenta a la reunió amb el comprador, Prodeca no es compromet a aconseguir una nova data de reunió. Si és el comprador qui té inconvenients, es garanteix la proposta d'una segona data per a la trobada.

L'idioma de les reunions pot ser l'anglès o el japonès. Prodeca posarà a disposició de les empreses un servei de traducció en els casos en què l'empresa japonesa no domini l'anglès ni el castellà.

Es recomana que les empreses participants facilitin a Prodeca els materials promocionals i el catàleg de productes en anglès, per tal de poder-los presentar als compradors.

Prodeca coordinarà l'enviament de mostres fins a les oficines del comprador al Japó. Els costos d'enviament de les mostres les haurà d'assumir l'empresa participant. Prodeca posarà a disposició de les empreses un transportista de referència que presentarà un pressupost que haurà de ser acceptat per part de l'empresa participant. Prodeca no coordinarà el transport amb altres proveïdors.

Cada empresa disposarà de:

 • Informació de mercat, tendències i perspectives de futur
 • Visibilitat del catàleg de l'empresa per part de tots els compradors participants
 • Coordinació del transport de mostres
 • Agenda d'1 a 3 reunions prèviament seleccionades segons interès dels compradors
 • Possibilitat d'agendar reunions extra en funció de l'interès dels compradors
 • Suport durant la reunió per part de l'antena contractada per Prodeca.
 • Acompanyament en la comunicació post reunió amb el comprador per assegurar una negociació fluïda (en cap cas, per garantir l'èxit d'aquesta)

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Es poden inscriure en aquest esdeveniment les empreses productores del sector Fine Food i vi ubicades a Catalunya, dels sectors* següents:

 • Conserves de tot tipus
 • Dolços, xocolates i derivats
 • Embotits curats (exclusivament els homologats per al mercat del Japó)
 • Galetes
 • Snacks de tota mena
 • Vi i cava **

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i fer el pagament de l'import de la inscripció abans del dia 28 de maig de 2021.

Un cop realitzada la inscripció, cada empresa rebrà i haurà d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació amb el producte i descripció de la mateixa, així com realitzar l'enviament del catàleg de producte.

El comitè organitzador es reserva el dret d'admissió de les empreses per criteris d'idoneïtat. Es disposa de 6 places per al sector del vi, i 6 places per a la resta d'empreses, i es limita a 2 el nombre d'empreses de el mateix sector que siguin competència directa.

* Empreses d'altres sectors: contacti'ns per estudiar la viabilitat de la seva inscripció, en funció dels compradors convidats. 

** Criteris de selecció d'empreses de vi:

 • Màxim 2 empreses amb producte amb mateixa identificació de procedència o territori (DO, etc.)
 • Premis obtinguts

Pel sector del vi: tendències/preferències del mercat japonès:

 • Producte ecològic
 • Varietats de raïm locals/pròpies
 • DO petites o poc conegudes
 • Cellers que puguin explicar un relat/història

No s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora: en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

 

CALENDARI PREVIST

Aquest és un calendari orientatiu que pot patir variacions. Prodeca indicarà a cada moment els passos a seguir:

 • De l'15 a l'28 de maig: Inscripcions
 • 31 de maig: confirmació de les empreses participants
 • De l'1 a el 4 de juny: entrevistes personals amb l'antena de Prodeca al Japó.
 • De l'19 a l'26 de juliol: documentació per als enviaments
 • De l'1 a el 4 de setembre: enviament de mostres
 • Del 20 al 30 de setembre: Entrevistes amb els compradors

 

TERMINI D'ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar en l'eBusiness Focus Japan hauran d'omplir el formular d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 28 de maig de 2021.

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació degudament emplenada i hagi abonat l'import de participació.
Un cop admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar la seva participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior a la de places ofertes, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca no es farà càrrec del cost del transport de mostres, però coordinarà l'enviament conjunt de les mostres de totes les empreses participants, amb un proveïdor extern, des del magatzem del transportista a Barcelona fins a l'oficina de comprador, a destí.

Les empreses han de complir les condicions que l'empresa de transport assenyali, quant a volum de les mostres i pes de les mateixes. Les instruccions seran notificades a les empreses participants amb temps suficient per poder gestionar els enviaments.

 

COST DE PARTICIPACIÓ

 • El cost de participació per empresa és de 295 € + 21% IVA (d'una a tres reunions + servei d'interpretació durant les reunions + servei de seguiment posterior).

Reunions extra: si alguna empresa té alguna reunió extra, aquesta no tindrà cap cost.

 

INSCRIPCIONS TANCADEs