eBUSINESS ECO FOCUS PAÏSOS NÒRDICS & BENELUX

PERSONA DE CONTACTE

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb:

Maria Camino
maria.camino@gencat.cat

eBusiness Eco Focus Països Nòrdics & Benelux és una actuació online amb la participació de productors d'aliments ecològics Fine Food de Catalunya i de compradors de Països Nòrdics (Dinamarca, Islàndia, Noruega, Finlandia i Suècia), i Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg).

El context mundial generat per la pandèmia, amb viatges limitats, obre l'oportunitat d'explorar noves vies de negociació, i per això PRODECA organitza trobades virtuals amb importadors dels mercats assenyalats amb el suport d'un equip de consultors contractats per PRODECA.

 

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de no menys de dues reunions amb compradors de Països Nòridcs i dos del Benelux. Seran reunions individuals amb compradors dels mercats de destí interessats en els seus productes.

Les reunions es desenvoluparan a través d'una plataforma en línia. A tenir en compte que la plataforma utilitzada podrà variar en funció de les preferències del comprador. Prodeca informarà amb antelació suficient del mitjà utilitzat per cada comprador. Minuts abans de la reunió es realitzarà un test de connexió entre l'empresa catalana i el consultor per verificar el correcte funcionament.

Les reunions tindran una durada aproximada de 30 minuts.

Si l'empresa participant no es presenta a la reunió amb el comprador, Prodeca no es compromet a aconseguir una nova data de reunió. Si és el comprador qui té inconvenients, es garanteix la proposta d'una segona data per a la trobada.

L'idioma de les reunions serà l'anglès.

Les empreses participants han de facilitar a Prodeca els materials promocionals i el catàleg de productes en anglès, per tal de poder presentar-los als compradors.

Prodeca coordinarà l'enviament de mostres fins a les oficines de comprador en el mercat de destinació. Els costos d'enviament de les mostres les haurà d'assumir l'empresa participant. Prodeca posarà a disposició de les empreses un transportista de referència que presentarà un pressupost que haurà de ser acceptat per part de l'empresa participant. Prodeca no coordinarà el transport amb altres proveïdors.

Cada empresa disposarà de:

 • Informació de mercat, tendències i perspectiva de futur
 • Visibilitat de el catàleg de l'empresa per part de tots els compradors participants
 • Coordinació del transport de mostres
 • Agenda de mínim 4 reunions prèviament seleccionades segons interès dels compradors
 • Possibilitat d'agendar reunions extra en funció de l'interès dels compradors
 • Suport durant la reunió per part dels consultors contractats per Prodeca.
 • Acompanyament en la comunicació post reunió amb el comprador per assegurar una negociació fluïda (en cap cas, per garantir l'èxit d'aquesta)

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Es poden inscriure empreses productores i certificades per CCPAE, dels sectors Fine Food, de Catalunya dels sectors següent*:

 • Oli d'oliva
 • Cafè i infusions
 • Conserves de fruita
 • Conserves de peix
 • Conserves vegetals
 • Dolços
 • Fruits secs
 • Làctics
 • Mel
 • Productes de pastisseria
 • Salses
 • Snacks
 • Vinagres

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i fer el pagament de l'import de la inscripció abans del 10 de juny de 2021.

Inscriure's i fer el pagament de la inscripció no garanteix la participació. El comitè organitzador es reserva el dret d'admissió de les empreses per criteris d'idoneïtat: es disposa de 12 places i es limita a 2 el nombre d'empreses del mateix sector.

Un cop realitzada la inscripció, cada empresa rebrà i haurà d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació amb el producte i descripció de la mateixa, així com enviar el seu catàleg de productes en anglès.

*Empreses d'altres sectors: contacti'ns per estudiar la viabilitat de la seva inscripció, en funció dels compradors convidats.

 

CALENDARI PREVIST

Aquest és un calendari orientatiu que pot patir variacions. Prodeca indicarà en cada moment els passos a seguir.

 • Del 15 al 10 de juny: Inscripcions
 • Del 10 al 15 de juny: Enviament de la documentació requerida por Prodeca
 • De l'1 al 3 de setembre: Confirmació de les agendes i enviament de mostres
 • A partir del 20 de setembre: entrevistes amb els compradors.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar en l'eBusiness Eco Focus Països Nòrdics & Benelux hauran d'omplir el formular d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 10 de juny de 2021.

L'empresa es considerarà admesa una vegada el comitè organitzador n'hagi validat d'idoneïtat segons amb els criteris fixats, i hagi enviat la sol·licitud de participació degudament emplenada i hagi abonat l'import de participació.

Un cop admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar la seva participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

 

COST DE PARTICIPACIÓ

 • Cost de participació per empresa és de 595€ + IVA (mínim quatre reunions + servei de seguiment posterior).

Reunions extra: si alguna empresa té alguna reunió extra, aquesta no tindrà cap cost.

 

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca no es farà càrrec de el cost del transport de mostres, però coordinarà l'enviament conjunt de les mostres de totes les empreses participants, amb un proveïdor extern, des del magatzem del transportista a Barcelona fins a l'oficina de comprador, a destí.

Les empreses han de complir les condicions que l'empresa de transport assenyali, quant a volum de les mostres i pes de les mateixes. Les instruccions seran notificades a les empreses participants amb temps suficient per poder gestionar els enviaments.

 

INSCRIPCIONS tancades