Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Vull exportar

Vull exportar

Què puc exportar

Cal tenir en compte que potser el producte no s'ajusta a les exigències i gustos dels consumidors estrangers, i en aquest cas s'hauran d'aplicar les adaptacions oportunes. A més, altres qüestions a tenir presents són:

  1. Avantatges d'exportar el producte acabat o bé les matèries primeres per a la producció en el país de destí. En qualsevol cas, la disponibilitat i el preu han de garantir condicions iguals o superiors respecte de la competència similar a l'exterior
  2. Determinar els volums a exportar, amb especificacions de la qualitat del producte i de les estacionalitats
  3. Selecció de la línia de productes que es comercialitzen en cada un dels mercats
  4. Compliment dels estàndards de qualitat exigits en els mercats exteriors i de les exigències de l'importador
  5. Certesa de compliment de les especificacions tècniques mediambientals, fitosanitàries i d'altres requisits exigits pel mercat de destí
  6. Embalatge i presentació adequats als gustos i costums del mercat de destí
  7. Determinar l'envàs de manera que resulti visualment atractiu i harmònic i, alhora, arribi al punt de venda en bon estat
  8. Determinar si la marca s'ajusta als hàbits, costums i llengua del mercat de destí


> Tornar enrere