Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Vull exportar

Vull exportar

On puc exportar

Cal determinar bé el mercat o mercats on es vol incidir abans de posar en marxa qualsevol actuació, ja que la dispersió genera un malbaratament d'esforços. Els principals factors a tenir en compte a l'hora de seleccionar un mercat objectiu són:

 • Extensió geogràfica, clima, població, principals ciutats, nivell de vida, països productors, països importadors i exportadors
 • Evolució dels preus, tendències del mercat, qualitats exigides, canals de distribució
 • Dades macroeconòmiques (PIB, PIB per càpita, inflació, balança de pagament, taxa de creixement) i clima polític
 • Dades sobre els competidors en el mercat: volum importat, volum de negoci, lloc d'origen, preu de venda
 • Dades sobre els destinataris i l'ús del producte a exportar: identificar els consumidors, les motivacions de la demanda, les finalitats i els llocs d'ús del producte i quins altres productescompeteixen pel mateix ús
 • Polítiques comercials: barreres aranzelàries i no aranzelàries, beneficis que concedeix el país destinatari i el país d'origen (mitjançant, per exemple, tractats de lliure comerç, restitucions, etc.)
 • Preus dels productes similars en el mercat de destí
 • Canals de comercialització i mitjans de publicitat rellevants, amb consideració de costos i públic objectiu
 • Hàbits de compra en el país objecte d'anàlisi, costums, estratificació social i estacionalitat de la demanda
 • Normes i reglamentacions d'importació
 • Dades sobre fires i exposicions comercials: dates, llocs i requisits per a participar-hi
 • Tractes preferents que es puguin donar a productes similars oferts per la competència


> Tornar enrere