Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Vull exportar

Vull exportar

Vull exportar

Abans de prendre la decisió d'exportar, cal realitzar una anàlisi interna de l'empresa, dels punts forts i dels punts febles, sobretot pel que fa a:

  • Estat financer de l'empresa i possibles finançaments, com ara crèdits o bestretes dels compradors
  • Infraestructura de l'empresa i capacitat per produir de forma estable i continuada de manera que es pugui atendre la demanda actual i la que arribarà de l'exterior, sense descuidar la qualitat del producte
  • Avantatges de l'empresa i del producte sobre els competidors
  • Poder de negociació amb proveïdors i compradors
  • Accés a la informació adequada per a la presa de decisions
  • Recursos humans disponibles


> Tornar enrere