Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Quadern TIR

Són documents de trànsit duaner per als transports internacionals de mercaderies que s'efectuen, almenys en part, per carretera. Permeten el transport de mercaderies mitjançant el procediment TIR, que estableix el Conveni TIR, signat el 1975 sota els auspicis de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE / ONU).

El sistema TIR requereix que les mercaderies vagin en vehicles o contenidors segurs, que tots els drets i gravamens exigibles en el viatge estiguin coberts per una garantia amb validesa internacional, que les mercaderies vagin acompanyades d'un quadern TIR i que s'apliquin al país de sortida unes mesures de control duaner acceptades pels països de trànsit i de destinació.


> Tornar enrere