Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Quadern ATA

Els quaderns Admission Temporaire/Temporary Admission són documents duaners internacionals que expedeixen les cambres de comerç de la majoria dels països industrialitzats per permetre la importació temporal de mercaderies amb exempció de drets de duana i gravàmens. Els quaderns ATA poden emetre per a les següents categories de mercaderies: mostres comercials, material professional i articles per a presentació o ús en fires comercials, demostracions, exposicions i similars. Més informació: Cambra de Comerç Internacional: quaderns ATA


> Tornar enrere