Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Carta de port per ferrocarril (CIM)

És un document per al transport de mercaderies per ferrocarril que està regulat pel Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril de 1980 (COTIF-CIM). El transportista l'emet per quintuplicat. L'original acompanya les mercaderies, una còpia es lliura al remitent i les altres tres les conserva el transportista a efectes interns. Equival al contracte de transport per ferrocarril.


> Tornar enrere