Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Coneixement aeri (AWB)

Es tracta d'un document que testifica el contracte de transport entre el remitent i la companyia aèria. La emet l'agent del transportista i es regeix pel Conveni de Varsòvia (Conveni per a la unificació de certes regles relatives al transport aeri internacional, de 12 d'octubre de 1929). Un coneixement d'embarcament aeri pot utilitzar per a transports múltiples de mercaderies; consta de tres originals i diverses còpies extra. Cadascun dels interessats (remitent, destinatari i transportista) conserva un original. Les còpies poden requerir a l'aeroport de sortida o en el de destinació per al lliurament i, en alguns casos, per altres transportistes. El coneixement aeri testifica el contracte de transport i la recepció de les mercaderies.

Un tipus específic de coneixement aeri és l'anomenat coneixement aeri normalitzat IATA, que utilitzen totes les companyies pertanyents a l'Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) i que reuneix les característiques d'acord al Conveni de Varsòvia en un format normalitzat.


> Tornar enrere