Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

Coneixement d'embarcament (B/L)

L'emet la companyia de transport marítim al transportista efectiu i per ell es confirma que les mercaderies han embarcat correctament. Serveix de justificant de recepció de les mercaderies per part del transportista, que queda obligat a lliurar al destinatari. Esmenta les dades de les mercaderies, el vaixell i el port de destinació. Testifica el contracte del mitjà de transport i la titularitat de les mercaderies, la qual cosa significa que el portador del coneixement és el responsable de les mateixes.

El coneixement d'embarcament pot ser un document negociable. Hi ha diversos tipus de coneixement d'embarcament. Els "coneixements d'embarcament nets" testifiquen que les mercaderies s'han rebut en bones condicions aparents. Els "coneixements d'embarcament amb reserves" indiquen que les mercaderies estan danyades o en desordre. En aquest cas, l'entitat financera pot negar-se a acceptar els documents del remitent.


> Tornar enrere