Inici | Serveis | Assessorament | Negociació | Com fer negocis a diversos països

Com fer negocis a diversos països

Com fer negocis a Estònia

Estònia té establerts lligams històrics amb els països nòrdics, especialment amb Suècia i Finlàndia. Una tercera part de la població viu a la capital, Tallin. La majoria és protestant, i, com a conseqüència de la pertinença a l'antiga Unió Soviètica, hi viuen prop de 400 mil russos, ucraïnesos i bielorussos. Tot i que és un país fronterer amb Rússia, el caràcter dels estonians és bastant diferent.

Es podria dir que l'entrada a Estònia ha estat més fàcil en alguns moments per les ganes d'adquirir productes de qualitat i amb estàndards europeus per part dels consumidors estonians, sumada a l'obertura comercial adoptada, llevat d'alguns productes agroalimentaris.

Els estonians són pragmàtics i directes, saben escoltar i no els agraden les interrupcions. Són reservats i distants al començament de les relacions, i s'esforcen per no mostrar les seves emocions. Raonen i decideixen per fets objectius, i és convenient oposar contrapartides a les seves exigències en les negociacions.

A l'hora de conversar, la cultura i la música són temes benvinguts. L'interès pel país despertarà simpatia i farà que la comunicació sigui més fàcil i agradable. No s'ha d'oblidar que es tracta d'un país petit que busca fiançar la recuperada identitat nacional.

L'anglès s'està fiançant com a llengua de negocis, però encara es poden trobar interlocutors que només parlen estonià o rus. Cal comptar amb la possibilitat de contractar un intèrpret per a les primeres entrevistes.

Cal ser seriós en el tracte, ja que l'empresari estonià esperarà el mateix comportament que ell té. És positiu certificar l'empresa i fer-ho saber, així com també és bo facilitar referències comercials.

Si s'ha d'escollir un soci local, s'haurà d'elegir amb prudència. Caldrà sol·licitar referències i informació sobre la seva seriositat i solvència. Per als cobraments, és millor buscar assessorament en una oficina de consultoria local o en un bufet d'advocats si calgués.

A l'hora de decidir entre invertir i exportar, tingui en compte que tot i que és un mercat relativament petit, està en una posició de trànsit, amb possible projecció cap a d'altres països de la zona.

Estònia ha estat i és un país de comerciants. No seria d'estranyar que si la relació comercial es consolida, el propi soci local sigui qui animi a emprendre l'expansió a zones pròximes i esdevingui el millor aliat per al desenvolupament de la seva empresa a la regió.


> Tornar enrere