Inici | Serveis | Assessorament | Negociació | Com fer negocis a diversos països

Com fer negocis a diversos països

Com fer negocis a Eslovàquia

Eslovàquia no és un mercat especialment gran, ni tampoc no ho és la seva capacitat de demanda, en termes de població i renda. Per això, no ha de sorprendre trobar monopolistes i càrtels de fet en la distribució majorista de determinats productes que puguin imposar condicions especialment difícils.

Vendre en un mercat com l'eslovac significa també compartir les despeses de posada en el mercat, com ara certificacions, etiquetatge o emmagatzematge. Arribar a pactes per compartir aquestes despeses facilita la possibilitat de tancar acords de venda.

Els importadors i distribuïdors no solen estar especialitzats. Això té a veure amb les dimensions del mercat. Llevat de casos excepcionals, la major part dels distribuïdors tenen més un caràcter de comissionistes que de distribuïdors especialitzats, però coneixen bé el mercat i tenen localitzats als possibles clients. Si els interessa el producte, pot ser que el demanen en exclusiva.

La principal variable de decisió de compra és el preu. Qualitat, prestigi de marca i altres atributs de diferenciació d'un producte només interessen a un segment amb alt poder adquisitiu. Tot i això, la renda dels eslovacs està millorant, i l'oferta comercial s'hi haurà d'anar adaptant.

Pel que fa a la comunicació, la major part de distribuïdors majoristes i productors parlen idiomes estrangers. Normalment, dominen l'alemany i l'anglès, tot i això, s'ha de preveure si cal contractar intèrpret.

En les converses, l'art i la cultura seran temes d'interès. Cal evitar referències a qüestions polítiques i evitar ostentacions.

Els eslovacs solen ser puntuals i, fins i tot, arriben una mica abans de la cita.

A l'hora de negociar, la naturalitat i la calma seran aspectes positius. En cas que l'interlocutor eslovac no doni una resposta afirmativa, no s'ha de forçar la situació. Els eslovacs són flexibles fins a cert punt, a partir del qual poder ser molt tossuts. Si es crea una bona entesa, la invitació a un dinar o a un sopar pot segellar la col·laboració. Aquesta tècnica es considera una deferència i resulta beneficiosa.

Font: El Exportador digital


> Tornar enrere