Inici | Serveis | Assessorament | Oportunitats negoci Xarxa EEN | Oportunitats de negoci - Sector agroalimentari - Xarxa EEN

Oportunitats de negoci - Sector agroalimentari - Xarxa EEN

Al final d'aquesta pàgina, en els documents adjunts, teniu disponible oportunitats de negoci pel sector agroalimentari publicats a la Xarxa EEN (Enterprise Europe Network).


Què és la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)?

La Comissió Europea, des de la Direcció General d'Empresa i Indústria, va posar en marxa la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN).

La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 600 organitzacions, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. La xarxa ofereix solucions concretes i efectives a empreses a més de 50 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats.

Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME)informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

Objectiu

Ajudar la PIME europea a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar el seu coneixement de les polítiques europees.

Principals activitats de la Xarxa EEN

Proporcionar informació i assessorament a les empreses sobre oportunitats de negoci, legislació europea així com informació sectorial rellevant.

Promoure la innovació en les empreses com a eina per millorar la seva competitivitat. Desenvolupar la recerca i el desenvolupament i la innovació, fomentant la col·laboració entre empreses de diferents països.

Oferir serveis d'informació i assistència en la transferència de coneixement, tecnologia i innovació.

Qui conforma la Xarxa EEN?

El node de la Xarxa EEN a Catalunya està format per ACCIÓ, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de Cambres de Catalunya.

PRODECA és Stakeholder de la Xarxa EEN a nivell d'internacionalització del sector agroalimentari mitjançant el Consell General de Cambres de Catalunya.

Video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=riS8hezgM8k

Galeria d'imatges