Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Trànsit intracomunitari

Trànsit intracomunitari

Els enviaments realitzats entre zones dins del territori duaner de la Unió Europea, ja no es consideren legalment exportacions, sinó lliuraments intracomunitaris de béns, i, més específicament, Expedicions (o Introduccions, quan es tracta d'entrades de mercaderies).

A partir de l'1 de gener de 1993, desaparèixen els controls duaners sistemàtics en els intercanvis intracomunitaris de béns, de manera que no només els moviments de mercaderies estan exclosos de qualsevol tipus de restricció comercial o dret duaner, sinó que ja no cal fer les formalitats duaneres d'exportació per a les següents mercaderies que es traslladin d'un Estat membre a un altre:

  1. Mercaderies originàries de la Comunitat. 
  2. Mercaderies en lliure pràctica, és a dir, amb origen en països tercers que hagin pagat els drets duaners comunitaris d'importació.

Qüestió diferent als drets duaners són l'impost sobre el valor afegit (IVA) i els impostos especials sobre certs productes (alcohol, tabac, carburants, etc.), que cada país aplica de forma sobirana sobre els productes consumits en la seva àrea de jurisdicció.

Com a resultat de la liberalització duanera assenyalada, no s'exigeix el document duaner de la UE, anomenat DOCUMENT ÚNIC ADMINISTRATIU (DUA), en l'intercanvi d'aquests productes entre països membres.

Hi ha comptades excepcions a aquest ampli règim de liberalització duanera, que concerneixen a mercaderies com les obres d'art, antiguitats, productes de doble ús (civil i militar), armament, estupefaents, etc. També hi ha algunes restriccions temporals per alguns productes (llet i carn) amb origen en els nous membres (Bulgària i Romania), per raons sanitàries.

En desaparèixer les declaracions duaneres anteriorment existents, es va implantar un sistema d'informació de les transaccions intracomunitàries a càrrec dels propis operadors, denominat, a Espanya, sistema INTRASTAT.

> Zones que integren el territori duaner de la Unió Europea