Inici | Serveis | Assessorament | Fiscal-Finançament | Doble tributació

Doble tributació

Es defineix com a doble imposició internacional a la situació que es produeix quan un mateix fet imposable que afecta una mateixa persona és gravat en dos països diferents en el mateix exercici fiscal.

Per promoure la inversió estrangera, els països acostumen a establir convenis contra la doble imposició, que eviten aquest doble gravamen i regulen la fiscalitat dels rendiments obtinguts.

Espanya té subscrits gairebé cent convenis d'aquest tipus amb altres països amb l'objectiu coordinar la fiscalitat.

Podeu consultar aquests convenis a les Webs del Ministeri d'Hisenda  o l'Agència Tributaria:

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml