Inici | Serveis | Assessorament | Comercialització | Etiquetatge Unió Europea

Etiquetatge Unió Europea

L'objectiu de l'etiquetatge dels productes alimentaris és garantir als consumidors una informació completa sobre el contingut i la composició d'aquests productes, a fi de protegir la salut i els interessos. L'etiqueta pot contenir també informació relativa a una característica determinada, com l'origen del producte o el mètode de producció. Alguns aliments són, a més, objecte d'una normativa específica, com els organismes modificats genèticament, els aliments al·lergògens, els aliments per a nadons o determinades begudes.

L'etiquetatge d'alguns productes no alimentaris també ha de contenir informació específica, a fi de garantir la seguretat de la seva utilització i permetre que el consumidor pugui realment escollir. D'altra banda, l'embalatge dels productes alimentaris ha de complir una sèrie de criteris de fabricació per no contaminar els productes.

Podeu consultar la legislació de la Unió Europea en el següent enllaç: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm