Inici | Serveis | Assessorament | Barreres exportació | Clàusules de salvaguarda

Clàusules de salvaguarda

Aquestes disposicions busquen restringir temporalment les importacions d'un producte, per protegir una branca de la producció nacional específica contra un augment de les importacions d'un producte que causi o amenaci causar un dany greu a aquesta branca de la producció.

Sota l'Acord sobre salvaguardes de l'Organització Mundial de Comerç - OMC, s'estableixen normes que regulen l'aplicació d'aquestes mesures, establint sota quines condicions són procedents i els termes en què poden aplicar-se.

Alguns exemples de mesures de salvaguarda són els augments d'aranzels o els contingents.