Inici | Serveis | Assessorament | Mercats-Sectors | Classificacions Risc-País COFACE

Classificacions Risc-País COFACE

Podeu consultar el risc corresponent a cada país en l'apartat fitxes país

A1 (Risc molt baix)
Situació política i econòmica molt estable. Influeix de forma favorable en el comportament de pagament de les empreses, en general, bo. La probabilitat d'impagament és dèbil.

A2 (Risc baix)
La situació política i econòmica és favorable. La probabilitat d'impagament segueix sent baixa encara que l'entorn econòmic i empresarial pot presentar algunes llacunes.

A3 (Risc acceptable)
El comportament de pagament és susceptible de veure's afectat per una modificació de l'entorn econòmic i polític del país que és globalment favorable però alhora volàtil. La probabilitat d'impagament de les empreses se situa en un nivell acceptable.

A4 (Risc força acceptable)
Les perspectives polítiques i econòmiques poden experimentar certes debilitats. Una volatilitat de l'entorn empresarial és susceptible d'afectar al comportament de pagament de les empreses. La probabilitat de que això comporti un impagament és acceptable.

B (Risc significatiu)
Les incerteses en l'àmbit econòmic i financer, juntament amb un entorn empresarial, de vegades difícil, poden afectar al comportament de pagament. La probabilitat mitjana d'impagament és força elevada.

C (Risc elevat)
Les perspectives econòmiques i polítiques molt incertes i un entorn empresarial amb nombroses llacunes poden deteriorar sensiblement el comportament de pagament. La probabilitat mitjana d'impagament és elevada.

D (Risc molt elevat)
L'entorn econòmic i polític presenta riscos molt elevats i l'entorn empresarial pot ser difícil. Aquestes debilitats poden tenir un impacte considerable sobre els comportaments de pagament. La probabilitat mitjana d'impagament és molt elevada.