Inici | Serveis | Assessorament | Mercats-Sectors | Exportacions agroalimentàries catalanes

Exportacions agroalimentàries catalanes

Posició
Les empreses agroalimentàries catalanes van exportar 9.111.734 d'euros durant l'any 2015, una xifra superior a la d'anys anteriors. Concretament, l'increment registrat l'any 2014 se situa en un 9,95% superior al valor de les exportacions agroalimentàries durant l'any 2014. I, si comparem les dades d'exportacions agroalimentàries de l'any 2015 respecte al 2010, l'augment se situa en un 47,20%.

Taxa cobertura
La taxa de cobertura del comerç exterior s'ha situat en un 94,39%, un 3,55% més que al 2014. Aquestes dades refermen la consolidació d'un important nombre de companyies exportadores regulars i la fortalesa d'aquest sector.

Tendències
Els subsectors amb més increment de volum de negoci durant el període 2014-2015 han sigut els animals vius amb un 36,10%, Els cereals amb un 32,08%, les farines amb un 24,46%  i darrera seu les llegums i els productes d'horta amb un 23,34% 

Els sectors que continuen dominant el rànquing d'exportacions són el de la carn i despulles comestibles amb un increment del 4,87%  amb un volum de negoci de 2.445.667,51 milers d'€ seguit per les begudes de tot tipus (llevat sucs) amb un increment del 15,25% i un volum de negoci de 975.291,34 milers d'€. Darrera segueixen la fruita amb un increment del 4,74% i un volum de negoci de  932.599,33 milers d'€; i l'oli ( greixos, oli animal o vegetal) amb un increment de negoci del 18,52%  amb un volum de negoci de 807.449,41 milers d'€.

Respecte a la resta de l'estat
El sector agroalimentari català continua sent una part important del sector agroalimentari espanyol amb un 23,70% del volum de negoci. I un 21,76% del valor de les exportacions.