Inici | Serveis | Assessorament | Logística | PIF (Punt d'Inspecció Fronterer)

PIF (Punt d'Inspecció Fronterer)

El Punt d'Inspecció Fronterer (PIF) és, per normativa europea, el lloc on es realitzen les inspeccions de productes d'origen animal. Paral·lelament, s'han elaborant diferents normatives per adequar les instal·lacions on es fan els reconeixements de les mercaderies en condicions òptimes (PDI, RAH) segons els requeriments legislats.

Es recomana seguir les instruccions de següent Guia de l'Usuari SIF (http://content.portdebarcelona.cat/cntmng/d/d/workspace/SpacesStore/6ecbac67-74b2-4e0b-8c1b-7a7fc5cd8b4e/SIF.pdf) on es poden trobar les funcions i tràmits dels serveis:

- Sanitat Animal

- Sanitat Exterior

- Sanitat Vegetal

- SOIVRE

Podeu consultar els PIF de Catalunya en el següent document: (excel PIF)