Inici | Serveis | Assessorament | Logística | TARIC

TARIC

El codi TARIC (aranzel integrat de les Comunitats Europees) s'ha dissenyat per mostrar les diferents normes aplicables productes específics quan s'importen a la UE. Això inclou les disposicions del sistema harmonitzat i de la nomenclatura combinada, sinó també les disposicions addicionals especificades en la legislació comunitària, com les suspensions aranzelàries, contingents aranzelaris i les preferències aranzelàries que existeixen per a la majoria dels socis comercials de la Comunitat. En el comerç amb tercers països, el codi TARIC ha de ser utilitzat en les duanes i en les declaracions estadístiques. 

El codi TARIC, està compost per 10 DIGITS, amb l'estructura següent:

-6 primers dígits: Codi del Sistema harmonitzat (Codi SA o HS Code) utilitzat per més de 200 països.

-Si als 6 digits del Codi SA li sumem dos, es forma el Codi de la Nomenclatura Combinada (Codi NC de 8 dígits). Classificació de la UE
-
El Codi NC més dos dígits formen el Codi TARIC (Codi de 10 dígits). classificació UE

Codi SA         /     HS Codi NC       /    Codi TARIC
1 2 3 4 5 6     /            7 8               /          9 10

 

Per calcular el codi TARIC corresponent es recomana fer servir la pàgina web de la UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&Expand=true