Inici | Serveis | Assessorament | Exportar | Documents de transport de mercaderies

Documents de transport de mercaderies

En funció dels mitjans de transport utilitzats, per despatxar les mercaderies cal omplir els següents documents i presentar-los a les autoritats duaneres del país importador de la Unió Europea:

> Coneixement d'embarcament (B/L)

> Coneixement d'embarcament FIATA

> Carta de port per carretera (CMR)

> Coneixement aeri (AWB)

> Carta de port per ferrocarril (CIM)

> Quadern ATA

> Quadern TIR

> Assegurança de transport de mercaderies

> Document únic administratiu (DUA)

> Documents associats al DUA

> Normativa