Inici | Notícies | Detall de la Noticia

29-11-2017

Catalunya es confirma com l'epicentre de la transformació i la comercialització d'aliments ecològics

Catalunya concentra el 25,7% d'operadors elaboradors, el 36,1% d'importadors, el 39,13% d'exportadors i el 26,01% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l'Estat

Pel que fa a explotacions ramaderes compta amb un 10,64% del total estatal, sent la segona en importància, i aglutina el 15,04% de les activitats agroindustrials

El Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) publica les estadístiques estatals de producció ecològica del 2016, que ofereixen anualment una comparativa entre comunitats autònomes i províncies en indicadors molt variats dels sectors primari, secundari i terciari. Les dades refermen la posició capdavantera de Catalunya pel que fa al sector agroalimentari ecològic estatal.

Operadors.

Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors, exportadors, comercialitzadors majoristes i minoristes, l'any 2016 a Catalunya han estat un total de 3.942 operadors (gairebé el 9,44% del total estatal). Catalunya encapçala la taula en operadors elaboradors amb 979 operadors (25,7 del total estatal), seguida d'Andalusia (608, 15,96%) i Comunitat Valenciana (450, 12,26%); lidera destacadament en comercialitzadors amb un total de 367 operadors (26,01% del total estatal), seguida de la Comunitat Valenciana (173, 12,26%) i Andalusia i Astúries (171, 12,12%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 74 operadors (36,1% del total estatal), pels 46 (22,44%) de Comunitat Valenciana o els 44 (21,46%) d'Andalusia.

Superfície i cultius

L'any 2016, Catalunya va tancar-lo amb 171.925 Ha dedicades a l'agricultura ecològica (8,52% del total estatal). Per cultius, Catalunya destaca com primera en cultius farratgers (7.546Ha), segona en el conreu de la vinya (13.852Ha), i tercera en fruiters (873Ha). A més, es troba segona en el rànquing de prats i pastures (124.380 Ha).

Explotacions ramaderes 

Catalunya compta amb 834 explotacions ramaderes (10,64% del total estatal), sent la primera comunitat en avicultura de carn (31 explotacions, 40,79% del total estatal) i avicultura de posta (54, 22,04%), i segona en vaquí de carn (426, 12,04%), cabrum de carn (81, 14,29%), cabrum de llet (19, 9,9%) i equí (77, 15,4%). Val a dir que és l'única que té registrada cunicultura ecològica (2 explotacions).
Pel que fa a caps de bestiar, quan a aus de corral es xifra en 184.386 caps (22,75% del total estatal), en bovins 36.661 caps (18,35%) i en cabrum 10.135 caps (13,81%).

Indústria agroalimentària

Catalunya lidera en nombre d'operadors transformadors inscrits, agrupant les activitats desenvolupades segons el tipus de producte transformat, amb 790 activitats agroindustrials de la producció vegetal,  205 de la producció animal, comptant amb el 15,04% de tot l'Estat. 
Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l'elaboració de begudes (202 activitats, 19,57%), de les quals 190 són cellers (21,86%); fabricació de pinsos (27 activitats, 22,88%) i l'elaboració de productes carnis i conserves de carn (112 activitats, 28,35%). Segona en l'elaboració de pa (110 activitats, 21,11%) i en l'elaboració de productes lactis (24 activitats, 17,52%). I tercera en la transformació hortofrutícola (185 activitats, 8,94%), elaboració d'olis (82 activitats, 10,21%).