AGENDA D'ACTIVITATS

Prodeca promou i organitza actuacions de suport a la internacionalització i comerç exterior. Podeu consultar les activitats previstes a través de l'agenda