Prodeca Generalitat de Catalunya

ORGANIC BUSINESS FORUM in Copenhaguen

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, organitza la primera edició de L'ORGANIC BUSINESS FORUM in Copenhague que es celebrarà a l'Hotel Ottilia de Copenhaguen 

https://www.brochner-hotels.com/hotel-ottilia/ 

Es tracta d'un esdeveniment de negocis amb la participació de productors certificats del sector ecològic, i importadors i distribuïdors escandinaus, en especial de Dinamarca, Suècia i Noruega.

L'objectiu és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos de negoci.


INFORMACIÓ DE MERCAT

El mercat escandinau és un dels espais econòmics més assentats pel sector dels productes ecològics. Aquest espai format per Dinamarca, Suècia i Noruega, té un dels consums per càpita més alts del món, amb un creixement constant (aproximadament un 3% de mitja).

La quota de mercat dels productes ecològics és de les més altes de la UE, estan plenament integrats en els canals de distribució i no basat en botigues especialitzades. Aquest fet fa que la penetració de la producció ecològica sigui superior a d'altres països amb consums similars (com pot ser Àustria). Importen gairebé el 40% del que consumeixen, configurant-se com un mercat molt interessants pels productors catalans.

PROGRAMA (PROVISIONAL)

Diumenge 27 d'octubre

 Arribada a l'hotel i presentación de les jornades

Dilluns, 28 d'octubre

8:30h Reunió explicativa amb els importadors

09:00 Inici trobades trobades B2B entre operadors i empreses catalanes

11:00h Coffee break

11:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes

13:30h Dinar networking

15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes

17:30h Fi de la sessió

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació per empresa són 1.500€ + 21% IVA (1.815 €),

La inscripció inclou:

 1. Espai per a trobades B2B senyalitzat amb el logotip de l'empresa, amb taula i cadires.

2. Agenda de trobades amb els importadors convidats.

3. Dos nits d'hotel en règim d'allotjament i esmorzar en habitació doble d'ús individual (amb possibilitat de canvi d'ús)

4. Coffe breaks i dinar networking del dia 28 d'octubre.

Forma de pagament:

Dret d'inscripció: 900 € + IVA en el moment de fer la inscripció.

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el Dret d'inscripció.

L'import restant s'abonarà abans del 30 de juny de 2019.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Es poden inscriure en aquest esdeveniment les empreses exportadores del sector ecològic radicades a Catalunya*.

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i abonar els drets d'inscripció corresponents abans del dia 30 de juny.

Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa.

Abans de la celebració de l'ORGANIC BUSINESS FORUM, es convocarà una reunió de treball amb les empreses inscrites per facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat.

 * Per afavorir la diversitat sectorial, es limitarà a 3 empreses de la mateix sector.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar al Organic Business Forum in Copenhaguen hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 30 de junyde 2019.

 L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

PERSONA DE CONTACTE

Per qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Maria Camino                                           

Tel. 93 552 48 20                                        
maria.camino@gencat.cat                        


Ciprià Requena 

Tel. 93.552.48.20  

crequena@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei