Prodeca Generalitat de Catalunya

FINE FOOD BUSINESS FORUM 2019
Barcelona, 3-4 de juliol de 2019

El FINE FOOD BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors de productes Fine Food de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers.

L'objectiu és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos de negoci.

El Fine Food Business Forum 2019 es celebrarà al Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries, de Barcelona).

Més informació www.businessforum.cat/finefood/

Fotografies de la primera edició: https://bit.ly/2TwaGXL

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, i el Departament d'Empresa i Coneixement a través d'Acció, formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector del Fine Food de Catalunya.

PAÏSOS CONVIDATS

Amèrica
      Costa Rica
      Mèxic
      Panamà
      Perú
      República Dominicana
      Xile

Àsia
      Aràbia Saudí
      Azerbaidjan
      Corea
      Emirats Àrabs
      Geòrgia
      Índia
      Japó
      Rússia
      Singapur
      Xina continental

PROGRAMA (PROVISIONAL)

Dimecres, 3 de juliol
09:15h Inauguració i benvinguda als participants
10:30h Coffee break
11:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
19:30h Fi de la jornada

Dijous, 4 de juliol
9:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
11:00h Coffee break
11:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
19:30h Fi de la sessió

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de trobades individuals amb els importadors i distribuïdors interessats en el seu sector i productes.

Les reunions se celebraran en espais habilitats i tindran una durada de 20 minuts.

L'idioma amb el que es desenvoluparan les trobades serà, principalment, l'anglès. L'organització no es farà càrrec de la contractació de serveis de traducció/interpretació i, en cas necessari, anirà a càrrec de l'empresa participant.

Cada empresa participant disposarà de:

1. Espai per a reunió
2. Agenda de reunions
3. Informació dels mercats convidats
4. Fitxa de perfil dels importadors


Els membres del Comitè Organitzador donaran suport abans i durant el desenvolupament del Fine Food Business Forum.

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació per empresa son 1.600€ + 21% IVA = 1.936 €, que s'abonaran íntegrament en el moment de la inscripció.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Es poden inscriure en aquest esdeveniment les empreses productores del sector Fine Food radicades a Catalunya, dels sectors* següents:

Cafè i infusions
Cereals
Conserves de fruita
Conserves de peix
Conserves vegetals
Dolços
Fruita seca
Gelats
Làctics (iogurts/formatges)
Llegums
Mel
Oli
Plats preparats
Productes de pastisseria
Salses
Snacks
Vinagres

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i abonar els drets d'inscripció corresponents abans del dia 15 de març de 2019.

El comitè organitzador es reserva el dret d'admissió de les empreses per criteris d'idoneïtat. Es limita a 4 el nombre d'empreses del mateix sector que siguin competència directa i/o que presentin la mateixa tipologia de productes.

Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa.

Abans de la celebració del Fine Food Business Forum, el Comitè Organitzador convocarà una reunió de treball amb les empreses inscrites per facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat.

La inscripció inclou:

1. Espai per a trobades B2B senyalitzat amb el logotip de l'empresa, amb 1 taula i 4 cadires
2. Agenda de reunions amb els importadors convidats
3. Coffe break i dinar networking (dies 3 i 4 de juliol)

 
* (Si sou una empresa d'un altre sector, contacteu-nos per estudiar la viabilitat de la vostra inscripció, en funció dels importadors convidats. El correu de contacte és maria.camino@gencat.cat)

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar al Fine Food Business Forum hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 15 de març de 2019.

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte pel mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

PERSONA DE CONTACTE

Per qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Maria Camino
maria.camino@gencat.cat
Tel. 93 552 48 20