Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWINE ASIA 2019
Hong Kong, 7 al 10 de maig

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine Asia 2019 que es celebrarà a Hong Kong del 7 al 10 de maig.

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

ProWine Asia és una fira exclusivament professional que alterna la seva seu en dues ciutats: Singapur i Hong Kong. L'edició ProWine Asia 2018 es va celebrar a Singapur. 

L'edició de Hong Kong s'emmarca dins de la Hofex, la fira asiàtica líder en alimentació i hosteleria.

Organitzada per Messe Düsseldorf China i l'UBM, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic.

Dades de l'edició 2017
12.184 visitants de 64 països 
310 expositors participants de 21 països 

Perfil dels visitants 
Aquest certamen adreçat exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos.
La tipologia de visitants inclou importadors, distribuïdors, botigues, productors, restauració, hotels, bars, serveis d'alimentació, fabricants, proveïdors i mitjans de comunicació, i majoritàriament provenen de Hong Kong, Xina, Macao, Taiwan i Filipines.
 
Dades del mercat 
Les vendes de vi a la regió d'Àsia-Pacífic s'han incrementat en un 8.3% en els últims 5 anys i continuen creixent a un ritme del 2% interannual que es preveu es mantingui en els propers anys. De fet, el creixement mundial de les vendes de vi provindrà majoritàriament per aquesta regió en contraposició a la ralentització dels mercats europeus.

Hong Kong ofereix, a més, unes clares avantatges des del punt de vista de la ubicació, convertint la ProwWine Asia a la plataforma idònia per a productors de vins i licors del món sencer que estiguin orientats a l'exportació i enfocats cap al mercat del Sud-est asiàtic.

Les exportacions catalanes al Sud-est asiàtic pràcticament s'han duplicat, en valor, en els últims 5 anys (94,7%). La part d'aquesta quota corresponent a Hong Kong és del 9,3%, afavorida per una producció pràcticament inexistent, no gravar amb Impostos ni aranzels els vins importats i alhora per ser un Hub re-exportador a mercats de la Xina Continental. Aquest fet constata que progressivament les exportacions catalanes s'estan enfocant cada cop més a vins de major valor, paral·lelament a la tendència dels mercats asiàtics, on els vins amb Denominació d'Origen creixen actualment per sobre del 25%.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi de 9 m2, amb magatzem, taula, cadires, espai per exposició i taulell-mostrador.

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per a espai de 9 m2: 3.450 € + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

  1. Empreses productores de vins emparats amb alguna denominació d'origen del vi o cava
  2. Empreses catalanes elaboradores de vi o productes vinícoles
No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost de 200 €.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es necessita un mínim de 7 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retorarien els imports satisfets.


TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL•LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 22 de febrer

Dret d'inscripció: 1.500 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del mes d'abril de 2019.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons els criteris establerts en l'apartat anterior.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira, fins a un 50% del cost del mateix, amb un màxim de 350€ per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.


PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Núria Hernandez
nhernandezmurillo@gencat.cat