Prodeca Generalitat de Catalunya

CATALONIA WINES & CAVA BUSINESS FORUM 2017
14 i 15 de juny
Barcelona

CATALONIA WINES & CAVA BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i elaboradors de vi i cava de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers, amb l'objectiu principal d'establir relacions comercials entre les empreses catalanes de vi i cava i els operadors dels mercats convidats.

La primera edició d'aquest esdeveniment se celebrarà a Barcelona els dies 14 i 15 de juny  de 2017.

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca,  conjuntament amb l'Incavi i les associacions sectorials Associació Vinícola Catalana, Institut del Cava i PimeCava, formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector del vi i el cava de Catalunya.

PAÏSOS CONVIDATS

AMÈRICA

•Canadà
•Costa Rica
•EUA
•Mèxic
•Panamà 
•Perú
•Puerto Rico
•República Dominicana

ÀSIA

•Corea del Sud
•Japó
•Taiwan
•Singapur

PROGRAMA PREVIST

Dimecres, 14 de juny

09:15h  Inauguració i benvinguda als participants
09:30h  Presentació del sector del vi i cava a Catalunya
10:00h  Ponències (per definir)
11:00h  Pausa cafè
11:30h  Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h  Dinar networking
15:00h - 19:30h  Rondes de negoci B2B entre operadors i empreses catalanes

Dijous, 15 de juny

09:30h  Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h  Dinar networking
15:00h - 19:30h  Rondes de negoci B2B entre operadors i empreses catalanes

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de trobades individuals amb els importadors i distribuïdors.

Les reunions se celebraran en espais habilitats i tindran una durada aproximada de 18 minuts.

L'idioma en què es desenvoluparan les trobades serà, principalment, en anglès. L'organització no es farà càrrec de la contractació de serveis de traducció/interpretació i, en cas necessari,  anirà a càrrec de l'empresa participant.

Cada empresa participant disposarà de:

   - Espai per a reunió amb taula, copes, aigua, gel, escopidora
   - Agenda de reunions
   - Informació dels països convidats

Els membres del Comitè Organitzador donaran suport abans i durant el desenvolupament del Catalonia Wines & Cava Business Forum.

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació per empresa son 1.600€ + 21% IVA = 1.936€

Aquesta acció és susceptible de ser subvencionada a través dels Ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països Campanya 2017-2018. Concretament, com a Activitat A.5 (missió inversa)

La data límit per sol-licitar els ajuts de l'OCM és el 14 de febrer de 2017.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar les empreses productores-elaboradores de vi i cava radicades a Catalunya, i només amb producte d'alguna de les denominacions d'origen de Catalunya.

No s'admet la participació d'empreses comercialitzadores, excepte els casos de comercialitzadores de cellers.

Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa. 

Abans de la celebració del Catalonia Wines & Cava Business Forum, el Comitè Organitzador convocarà una reunió de treball amb les empreses inscrites per a facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar en el Catalonia Wines & Cava Business Forum hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 27 de febrer de 2017.

         PRORROGAT FINS EL 10 DE MARÇ

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol•licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació. 

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul-lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior de les places disponibles, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol•licituds i pagaments corresponents.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Maria Camino
Tel. 93 552 48 20
maria.camino@gencat.cat