Prodeca Generalitat de Catalunya

36ª MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA 2016
Barcelona, 22-25 setembre 2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l'Incavi i Prodeca convoquen els cellers elaboradors de vins amb denominació d'origen reconeguda a Catalunya per a la participació en la 36a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

La Mostra tindrà lloc al Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf) de Barcelona els dies 22 a 25 de setembre de 2016.

Admissió d'inscripcions

PRORROGAT FINS EL DIA 15 DE JULIOL

Els cellers interessats a participar com a expositors de la 36 Mostra de Vins i Caves de Catalunya hauran de retornar el formulari d'inscripció i abonar l'import corresponent abans del 8 de juliol de 2016.

Normes de Participació

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment.

Empara obligatòria d'una Denominació d'Origen Protegida

Per ser admès com a participant en la 36a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, els cellers han d'elaborar vins i caves a l'empara d'alguna de les Denominacions d'Origen Protegides catalanes (Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta).

En el decurs de la 36a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, els cellers participants únicament poden oferir al visitant el tast dels productes elaborats a l'empara de les Denominacions d'Origen Protegides relacionades en el paràgraf anterior.

Únicament es podrà utilitzar la copa que es lliura al visitant en accedir al recinte.

Ubicació i horaris

Ubicació: Passeig Lluis Companys de Barcelona (Arc de Triomf)

*Per normativa municipal els estands no podran estar sobre la gespa

Dates: del 22 al 25 de setembre de 2016

Horari de la Mostra:
 1. dia 22 de setembre: de 16:00h a 21:00h
  (taquilles es tanquen a 20:00h)
 2. dies 23, 24 i 25 de setembre: de 12:00h a 21:00h
  (taquilles es tanquen a 20:00h)
Horari muntatge de l'estand per als expositors:
 1. dia 21 de setembre a partir de les 14:00h
Horari desmuntatge:
 1. dia 26 de setembre, des de les 8:00h fins a les 13:00 h
IMPORTANT:
En el cas de no retirar els productes de l'estand, botiga i espai selecció  dins de la franja horària establerta per al desmuntatge no se'n garanteix la seguretat.

Import de la participació

Es determina un import de participació, per a cada estand modular de 4m de façana x 3m de fondària que haurà de fer-se efectiu mitjançant el pagament a través del formulari d'inscripció a la 36 Mostra de Vins i Caves de Catalunya.


                                       1.200 € + 21% IVA = 1.452€ 

Aquest import inclou:

Estand modular amb estructura d'alumini de 4m de façana x 3m de fondària, de color blanc, amb les característiques següents:
 1. Tarima de 8,5cm, emmoquetada de color bordeus
 2. Parets laminades de color blanc
 3. Taulell mostrador
 4. Escomesa de llum, amb quadre diferencial i 4 endolls permanents
 5. Il·luminació interior i exterior
 6. Retolació frontal de l'estand amb el nom del celler inscrit i la DOP corresponent
 7. Retolació lateral amb banderola on figurarà el nom del celler inscrit i la DOP corresponent, logotip i llista de productes
 8. Magatzem individual
Servei de subministrament de gel (a descomptar de l'import de reintegrament total dels tiquets recollits durant la Mostra)

Servei de vigilància des de les 10:00h del 21 de setembre fins a les 13:00h del 26 de setembre de 2016

Servei de recollida continuada de deixalles (vidre, cartró, taps)

Les empreses disposaran de punts d'aigua d'ús comú

Admissió de sol·licituds

L'admissió de sol·licituds, així com l'assignació d'espais, són competència exclusiva de l'Organització. L'acceptació de la sol·licitud de participació serà notificada via e-mail al participants. La sol·licitud no serà definitiva fins a l'acceptació per part de l'Organització. En cas de denegació, l'Organització retornarà l'import abonat.

Guia del visitant de la 36 Mostra

Inserció de les dades del celler en la guia que es donarà a tots els visitants de la Mostra.

La guia contindrà la informació de contacte de tots els cellers participants a la 36 Mostra així com dels productes oferts a l'estand. La guia de la 36 Mostra de Vins i Caves de Catalunya contindrà la següent informació: plànol general d'ubicació dels expositors i de la Mostra en general, detall de les referències que s'ofereixen als estands - cas que un celler ofereixi per a degustació més de cinc referències, l'Organització n'acordarà amb el celler l'agrupació perquè hi hagi un espai uniforme de tots els participants - i a l'espai selecció, graella d'actes de les sales de tast, guia d'iniciació al tast i publicitat de cellers.

Inserció de publicitat en la guia

En cas que el celler vulgui aparèixer amb informació publicitària destacada, tot ocupant una plana sencera, ho haurà de marcar en el full d'inscripció.


Preu d'inserció 50€ + 21% IVA = 60,50€

Seguidament enviarem la documentació necessària per la publicació.

Llista de productes de l'estand

L'Organització enviarà un formulari d'alta de productes per a exposició i tast a l'estand que hauran d'omplir els cellers participants i retornar-lo abans del 20 de juliol de 2016,

Els cellers hauran d'introduir el número de tiquets (1, 2, 3...) que determini l'empresa participant per a cobrament als visitants.


Si esteu interessats, seleccioneu la casella en el full d'inscripció 

Espai Selecció de la Mostra

Espai còmode, tranquil i propici per al tast d'una selecció dels productes escollida pels cellers participants en la Mostra.

Cada celler inscrit escollirà la referència que haurà d'introduir en el formulari que li farà arribar l'Organització, i retornar-lo abans del 20 de juliol.

Sala de tast

Durant els horaris de la Mostra tindreu a la vostra disposició les sales de Tast per fer presentació, tast i maridatge.

Si esteu interessats a utilitzar-les, seleccioneu la casella en el full d'inscripció 

Liquidació de tiquets

Per a la liquidació dels tiquets recollits en el decurs de la Mostra, que té un import de retorn de 0,50 € + 10% IVA, caldrà enviar-los en sobres/bosses de 300 tiquets, acompanyant escrit signat pel responsable de l'empresa, a:

Promotora d'Exportacions Catalanes SA - Prodeca
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona
Referència: MOSTRA
A l'atenció de: Jordi Redón

IMPORTANT:
Un cop Prodeca hagi verificat el nombre de tiquets tramesos, enviarà un correu electrònic amb les indicacions perquè el celler enviï la factura corresponent.
En cas que durant la Mostra s'hagi utilitzat el servei de lliurament de bosses de gel, el seu import es descomptarà de l'import de reintegrament resultant del recompte dels tiquets aportats.

Botiga de la Mostra

Els cellers expositors tenen la possibilitat de vendre els productes que ofereixen en tast a copes als visitants a l'espai anomenat Botiga de la Mostra.

La llista de referències que es vendran a la Botiga de la Mostra s'incorporaran en la fitxa de referències que facilitarà l'Organització als cellers inscrits. Els cellers hauran d'indicar el preu de distribució, el PVP recomanat i el codi de barres (imprescindible)


La llista de referència s'enviarà a l'Organització abans del 20 de juliol.

A més, per tal de facilitar la identificació de les referències introduïdes al consumidor final, s'haurà de fer arribar una foto i una fitxa de cada referència on s'apreciï clarament l'etiqueta del producte.

La possibilitat de vendre vi o cava en ampolles només es permet en l'espai Botiga de la Mostra, per la qual cosa queda totalment prohibit fer-ho en l'estand de cada expositor.

Copes

L'Organització de la Mostra no subministrarà copes als expositors. Els visitants hauran de tastar els vins en les copes que hauran adquirit a les taquilles.

Factura dels imports abonats

L'Organització emetrà una factura en concepte de participació a la 36 Mostra de Vins i Caves de Catalunya i, en el seu cas, inserció publicitària a la Guia del visitant de la Mostra un cop s'hagin abonat els pagaments corresponents mitjançat targeta de crèdit o transferència bancària, a través del sistema on line d'inscripció.

Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant Prodeca), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620 principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, li informa que les seves dades seran incorporades a diversos fitxers amb l'única finalitat de desenvolupar les funcions pròpies per la gestió del servei i promoció de les activitats que desenvolupa Prodeca. Les dades facilitades, només podran ser comunicades a tercers autoritzats o aquells que col·laborin directament en el compliment de la finalitat abans indicada. Prodeca garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES", o a través del correu electrònic prodeca@prodeca.cat. En concret, per a exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:

 1. Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat
 2. Petició en què es concreta la sol·licitud
 3. Domicili a efectes de notificacions

Incompliment de les Normes de Participació

L'incompliment de qualsevol de les normes establertes en aquest document allibera l'Organització de la Mostra de les seves obligacions envers els cellers participants.

Reunió informativa

L'Organització convocarà, la primera setmana de setembre, una reunió informativa, adreçada a les empreses participants a la Mostra per a resoldre aclariments i dubtes. Durant aquesta reunió, es procedirà a sortejar la ubicació dels estands dels expositors.