SEAFOOD EXPO GLOBAL 2021

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

Persona de contacte

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Maria Camino
E-mail:
maria.camino@gencat.cat 
Telèfon: 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira Seafood Expo Global.

Saló internacional de productes del mar que reuneix els principals compradors i venedors d'aliments del sector. El certamen exhibeix l'oferta més completa de productes del mar frescos, en conserva, processats i congelats, així com serveis complementaris per al seu processament, conservació i logística, i aquest 2021 se celebra per primera vegada a Fira de Barcelona.
 

DADES DE LA FIRA

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global és el major esdeveniment comercial del sector del peix i marisc del món.

Els visitants professionals vénen a trobar-se amb proveïdors, novetats en productes i a establir contactes amb altres professionals de la indústria

L'edició 2021 (29ena edició) és una oportunitat per promoure i vendre els vostres productes de la mar, equips i serveis de processament als compradors líders de tot el món.


Dades de l'edició anterior (2019)*:

-39,322 m2 de superfície d'exposició

-2.007 expositors de 88 països

-29,200 visitants professionals de 155 països

-74 National and Regional Country Pavilions

 

Perfil del Visitant:

- Distribuïdors / Importadors / Exportadors / Majoristes / Supermercats

- Fabricants / Processadors

- Càtering / Hospitals / Hotels / Ressorts / Restaurants / Bar

- Fast Food / Escoles

- Companyies aèries/ Creuers

 

*Al 2020 l'edició de Seafood no es va poder celebrar a causa de la pandèmia del Covid.

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes fabricants de productes del mar un espai d'exposició sota la marca Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

Cada empresa disposarà d'un estand de 12m2 (aprox) o de 24m2 (aprox) amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i una superfície d'exposició de producte (prestatgeria o vitrina segons disseny final), a més del grafisme (logo i imatge d'empresa).

La decoració bàsica dels estands serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar qualsevol altre material promocional (vinils, rollup, retolació, etc.), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i que els elements es plantegin enganxats a les parets, i no clavats. L'expositor ho haurà de comunicar prèviament a Prodeca per l'aprovació. A banda, l'expositor ha d'assumir els costos de fabricació i col·locació dels mateixos.

Per als expositors que necessitin algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca proporcionarà un llistat de preus d'elements extres i l'empresa expositora haurà d'assumir-ne el cost.

El lloguer de congeladors i neveres aniran a càrrec de l'expositor. 

En cas necessari, Prodeca us facilitarà el contacte d'una empresa per al lloguer de neveres així com un catàleg i un llistat de preus. L'empresa de lloguer dels equipaments facturarà directament a les empreses el cost del lloguer. Si alguna empresa opta per llogar els congeladors o neveres a una empresa diferent de la proposada, haurà de comunicar a Prodeca el model, les mides i la potència de l'equipament llogat, per tal d'adaptar-lo a l'espai de l'estand.

Es disposarà de punt d'aigua d'ús comú.

Tota empresa participant estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

Cost per estand individual 12m2: 5.200 € + IVA

Cost per estand individual 24m2: 10.400 € + IVA

 

Donat que l'espai és limitat s'acceptaran peticions segons disponibilitat i ordre d'arribada. Les ubicacions dels estands, així com l'adjudicació de les cantonades, es realitzaran per sorteig públic.

L'ampliació d'espai només s'acceptarà en cas que quedi espai disponible al final del termini d'inscripció.

Les empreses interessades en participar hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho marcant la casella en el full d'inscripció i assumint un cost addicional de 300€, que es facturarà una vegada adjudicada, desprès del sorteig que determinarà la ubicació de les empreses.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 2 de novembre de 2020

Dret d'inscripció: 1.700 € + 21% IVA = 2.057 €

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 26 de febrer de 2021.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.
 

TRANSPORT DE MOSTRES

En aquesta fira Prodeca no gestionarà el transport de mostres.