PROWINE ASIA HONG KONG 2021

INSCRIPCIONS TANCADES

Persones de contacte

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Núria Hernández
E-mail:
nhernandezmurillo@gencat.cat
Telèfon: 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine Hong Kong 2021 que se celebrarà del 7 al 9 de setembre.

 

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

ProWine Asia és una fira exclusivament professional que alterna la seva seu entre dues ciutats: Singapur i Hong Kong.

L'edició de Hong Kong es desenvolupa paral·lelament a la Hofex, la fira asiàtica líder en alimentació i hosteleria.

Organitzada per Messe Düsseldorf China i l'UBM, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic.

Dades de l'edició 2019

  • 12.700 visitants de 62 països
  • 340 expositors participants de 28 països

Perfil dels visitants

Aquest certamen s'adreça exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos.

La tipologia de visitants inclou importadors, distribuïdors, botigues, productors, restauració, hotels, bars, serveis d'alimentació, fabricants, proveïdors i mitjans de comunicació, i majoritàriament provenen de Hong Kong, Xina, Macao, Taiwan i Filipines.

 

DADES DE MERCAT

Les vendes de vi a la regió d'Àsia-Pacífic s'han incrementat en un 7.2% en els últims 5 anys i tot i la situació actual es preveu un creixement del 2,5% fins a 2024.

Hong Kong ofereix, a més, unes clares avantatges des del punt de vista de la ubicació, convertint la ProwWine Asia a la plataforma idònia per a productors de vins i licors del món sencer que estiguin orientats a l'exportació i enfocats cap al mercat del Sud-est asiàtic.

Les exportacions catalanes agroalimentàries al Sud-est asiàtic han crescut més d'un 25% en volum i pràcticament un 80% en valor, en els últims 5 anys. La part d'aquesta quota corresponent a Hong Kong és del 7,3%, afavorida per una producció agrícola pràcticament inexistent, no gravar amb Impostos ni aranzels els vins importats i alhora per ser un Hub re-exportador a mercats de la Xina Continental. Les exportacions catalanes de vi a Hong Kong han crescut un 41,5% en valor en els últims 5 anys i un 8,4% en el conjunt d'Àsia. Aquest fet constata que progressivament les exportacions catalanes s'estan enfocant cada cop més a vins de major valor, paral·lelament a la tendència dels mercats asiàtics, on els vins amb Denominació d'Origen creixen actualment per sobre del 25%.

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi de 9 m2, amb magatzem, taula, cadires, espai per exposició i taulell-mostrador.

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, també necessitarà l'acord de Prodeca i haurà d'assumir-ne el cost.

L'estand individual pot ser compartit, com a màxim, entre 2 empreses.

També hi ha la possibilitat de participació en un espai compartit entre vàries empreses (amb un màxim de 5). L'espai no tindrà parets separadores i haurà certs elements compartits, com el magatzem, la zona de recepció de clients i l'espai per exposició de producte (segons projecte). Cada celler disposarà de taulell-mostrador propi, en primera línia de carrer, per atendre clients.

Totes les empreses estaran incloses en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

 

COST O CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

  • Cost per a espai individual, de 9 m2: 3.300 € + 21% IVA
  • Cost per empresa en espai compartit: 1.800 € + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

  1. Empreses catalanes elaboradores de vi, escumós o altres productes vinícoles catalans
  2. Empreses catalanes elaboradores de licors i altres begudes alcohòliques

Pel que fa als productes vinícoles, no s'admetran els emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira i el criteri d'acceptació d'empreses serà el general de l'ordre d'arribada d'inscripcions i es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 200 €.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es requereix un mínim (total) de 10 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retornarien els imports satisfets.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

  • Data límit d'admissió de sol·licituds: 19 de febrer
  • Dret d'inscripció: 1.400 € + 21% IVA = 1.694€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 2 d'abril de 2021.

Si la fira s'anul·la, Prodeca retornarà l'import de participació.

Si la fira es posposa per una data posterior, els drets de participació quedaran com a dipòsit per a la següent edició.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons els criteris establerts en l'apartat anterior.

 

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca no es fa càrrec de l'organització del transport de les mostres d'exposició,i la contractació de l'esmentat servei correrà a compte de l'empresa expositora.

En cas necessari, Prodeca us pot proporcionar el contacte d'empreses transitàries que poden fer el servei de transport.

Prodeca farà de mitjancera per tal de poder fer la coordinació entre empreses expositores i la de transport.

L'empresa expositora s'haurà de responsabilitzar de la contractació, de la coordinació i de la rebuda de les mostres al seu estand.

Prodeca enviarà un comunicat específic amb les instruccions indicant dia i hora per al lliurament a l'estand en funció de les necessitats de muntatge.

Prodeca assigna un ajutper empresaamb la finalitat de cobrir part de les despeses de transport. L'import dependrà del tipus d'estand amb el que participi: serà de 400€ per estand individual i 200€ per empresa en espai compartit. L'ajut es descomptarà de l'import que l'empresa ha de pagar per la seva participació.

Inscripcions obertes fins el 19 de febrer INSCRIPCIONS TANCADES Afegeix la data al teu calendari