PROWEIN 2023

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, podeu enviar un mail a:

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat 

Telèfon: 93 552 48 20

Comparteix aquesta informació

PRODECA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira PROWEIN 2023, que se celebrarà a Düsseldorf del 19 al 21 de març DE 2023.

 

DADES DE LA FIRA

Fira de periodicitat anual adreçada a públic exclusivament professional, que el 2023 celebrarà la seva 27ena edició.

Desprès de l'edició 2019, la fira no es va poder realitzar els anys 2020 i 2021 per restriccions degudes a la pandèmia i s'ha reprès de nou el maig del 2022, fora de les seves dates habituals del mes de març, les que es recuperaran el proper 2023.

Aquí us indiquem les dades del 2019 i les del 2022 per a què en pugueu fer la comparativa. L'organització firal confia en la total recuperació en el número d'expositors participants, però sobretot, en l'assistència de visitants en la propera edició 2023.

Dades de l'edició 2019

 • 6.900 expositors de 64 països; 61.500 visitants de 142 països

Dades de l'edició 2022

 • 5.700 expositors de 62 països; 38.000 visitants de 145 països

Els visitants pertanyen als sectors de serveis de càtering, hotels, restauració, botigues de vins i licors, botigues al major i al detall, importació i exportació, venda per internet, etc.

Pel que fa a l'origen dels visitants (dades 2019), un 46% són compradors d'Alemanya. Entre el 54% restant, encapçalen la llista els països que ja són importadors com el Benelux (19%), Escandinàvia (10%), Amèrica (12%, incloent Sud-Amèrica i Canadà), però també augmenten nous mercats de creixement global, com els d'Europa de l'Est (16%).

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

 • En el Pavelló de Catalunya, i sota la marca Catalunya, on el vi és cultura, es distribuiran les següents tipologies d'espais:
   
  • Estand de 9m2: Disposaran de magatzem individual, taula, cadires, taulell-mostrador amb nevera integrada, tamboret, superfície per exposició de producte i grafisme (logotip i imatge) d'empresa
  • Estand d'11m2: A més dels elements de l'estand de 9m2, disposaran d'un mostrador extra, amb nevera incorporada.
    
 • La decoració bàsica dels estands serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, desplegable, retolació extra, etc.), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i que els elements es plantegin enganxats, no clavats. L'expositor ho haurà de comunicar prèviament a Prodeca; l'expositor també ha d'assumir els treballs de col·locació.

 • Per als expositors que necessitin algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca proporcionarà un llistat de preus d'elements extres. L'empresa expositora sol·licitant haurà d'assumir-ne el cost que li facturarà l'empresa constructora.

 • ESPAI COMPARTIT COMÚ

  Espai en el que hi poden participar empreses que poden pertànyer a qualsevol territori i portar tot tipus de producte català. L'exposició es fa en un espai sense separació entre empreses i magatzem comú. Cada empresa disposa d'aproximadament 5m2 amb vitrina, mostrador amb nevera inferior, taula alta amb 2 tamborets i grafisme propi en paret.

 • ESPAI COMPARTIT DINS ASSOCIACIÓ

  Espai compartit per empreses que pertanyen a una associació o denominació d'origen que organitzi una participació conjunta dels seus associats.

  Els expositors disposaran de vitrina i mostrador amb nevera inferior i, sempre que l'espai ho permeti, d'una taula alta amb 2 tamborets. El magatzem serà comú i la imatge gràfica també, de l'associació o de la DO.
   

Consideracions genèriques per a tots els expositors:

 • La disponibilitat de les diferents tipologies d'espais és limitada. Segons això, Prodeca confirmarà a cada empresa sol·licitant la disponibilitat de l'opció sol·licitada en el formulari d'inscripció.
 • Tota empresa participant ha de fer la inscripció amb Prodeca. En cas d'empreses que vulguin compartir espai, cal indicar-ho a l'apartat d'observacions del formulari d'inscripció.
 • Els espais de 9m2 i 11m2 podran ser compartits, com a màxim, per 2 empreses. En ambdós casos, el cost de l'estand comporta una inscripció extra a fira. Per a la participació d'una segona empresa, serà obligatòria la seva inscripció, al preu que marca l'organització firal, 299€ + 21%IVA, que s'afegirà al cost de l'estand individual. El mobiliari extra necessari anirà a càrrec dels cellers.
 • Els espais compartits comuns se situaran en una zona en la que s'ubicaran més de 2 empreses i en la que també hauran de compartir l'espai de magatzem.
 • Es disposarà d'un espai amb ordinador amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner, que podran fer servir tots els expositors. També es disposarà d'un punt d'aigua d'ús comú, que inclourà servei de cafè.
 • El personal destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • COST PER ESPAI de 9m2: 4.260€ + 21% IVA

 • COST PER ESPAI d'11m2: 5.565€ + 21% IVA

 • COST PER ESPAI COMPARTIT COMÚ: 2.926€ + 21% IVA

 • COST PER ESPAI COMPARTIT ASSOCIACIÓ: 2.625€ + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho marcant la casella en el full d'inscripció i assumint un cost addicional de 300€+21%IVA. L'assignació es farà en el sorteig que determinarà la ubicació de totes les empreses. 

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Data límit d'admissió de sol·licituds: 15 de juliol de 2019.
 • Dret d'inscripció: 1.600€ + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat el formulari d'inscripció, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 31 de gener de 2020.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira.

En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

 1. Empreses productores de vins emparats amb alguna denominació d'origen del vi o cava
 2. Empreses catalanes elaboradores de vi o productes vinícoles amb origen Catalunya

No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana.

Tampoc s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins.

Es pot acceptar que una empresa comercial faci la representació de varis cellers, amb un màxim de 4, amb les següents condicions: tots els cellers hauran d'estar inscrits a fira (299€+21%IVA per celler extra); els noms i el grafisme serà els dels cellers (no el de la comercial); les persones que assisteixen l'estand representaran a totes les empreses (no és opció per a què assisteixi personal de cada celler).

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada de les inscripcions que compleixin els requisits.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 29 de juny de 2022

Dret d'inscripció: 1.600€ + 21% IVA = 1.936€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat el formulari d'inscripció, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 31 de gener de 2022.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira.

En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

 

TRANSPORT DE LES MOSTRES

 • Prodeca assignarà una empresa per al transport i assumirà el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1m3 per empresa/estand, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

 • Cas que un expositors hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

 • No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

 • Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

 • Les empreses que comparteixin estand, també hauran de compartir el transport del producte, en el mateix enviament.

 • Si l'empresa expositora decideix contractar una altra empresa de transport, Prodeca no assumirà el seu cost, no tindrà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

 • Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

 • Les empreses hauran de ser presents el dia de muntatge,dissabte dia 18 de març, a partir de les 13:00h i fins les 19:00h, per a fer la recepció del seu producte.

 

NOTES IMPORTANTS

 1. Per normativa de l'organització firal, en cas que una empresa abandoni l'estand abans de la finalització de l'horari oficial, la fira podria sancionar l'expositor amb un import de 1.500€.

 2. Us aconsellem que tingueu en compte tant l'assistència obligatòria el dia del muntatge com les instruccions per l'últim dia a l'hora de programar el vostre viatge d'anada i de retorn.

 3. Pel que fa al formulari d'inscripció, la persona de contacte que ens indiqueu és la que notificarem a fira i rebrà la informació i comunicats de Prodeca i de la pròpia organització firal amb instruccions per al desenvolupament de la fira, pel que us aconsellem poseu el correu de la persona que hagi de fer tota la tramitació. Si durant el període de preparació de la fira es dóna el cas d'algun canvi, i a fi de garantir que no perdeu cap informació relacionada amb l'organització de la fira, us agrairem que ens ho notifiqueu.

INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 29 DE JUNY INSCRIU-T'HI Afegeix la data al teu calendari