ISM MIDDLE EAST 2022

INSCRIPCIONS OBERTES. INSCRIU-T'HI!

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Susanna Barquin
sbarquin@gencat.cat

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Comparteix aquesta informació

PRODECA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural organitza un ESPAI CATALUNYA amb participació d'empreses catalanes  del sector de la xocolata, confiteria i snacks a la fira ISM Middle East, que se celebra a Dubai (Emirats Àrabs) del 8 al 10 de novembre de 2022.

 

DADES DE LA FIRA I PERFIL DEL VISITANT

14 edició de la fira internacional del sector dolços i snakcs per a la regió MENA (Orient Mitjà i Nord d'Àfrica).

Organitzada per Fira de Colònia i Dubai World Trade Centre (DWTC), i inspirada en la fira més important del món del sector, la ISM de Colònia, reuneix professionals de la indústria dels dolços, aperitius i productes de confiteria de la regió.

 

DADES DE L'EDICIÓ 2021

  • Expositors: 250, de 40 països
  • Visitants: 9.000

 

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI

L'ESPAI CATALUNYA és una zona d'exposició compartida, sense parets separadores.

Cada empresa disposarà de 6m2, amb taulell-mostrador, vitrina, taula alta i 2 tamborets, i grafisme d'empresa. El magatzem serà compartit.

Si alguna empresa necessita nevera expositora o altre mobiliari no inclòs en la relació anterior, haurà de contractar-lo i abonar-lo directament. En qualsevol cas, haurà de comunicar-ho a Prodeca amb prou antel·lació per a preveure tant la contractació de potència elèctrica com la disposició de mobiliari i altres elements.

Totes les empreses seran incloses en el catàleg de fira.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores.

 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

  • Cost per estand de 6m2: 3.100 euros + IVA

Les empreses interessades en participar hauran d'omplir el formulari d'inscipció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira.

En cas que no s'arribi al mínim d'empreses participants per a organitzar aquest espai en la data límit assenyalada per a inscripcions, Prodeca cancel·larà l'actuació i retornarà a les empreses els imports abonats, sense que les empreses tinguin dret a cap altra indemnització.

 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT

  • Data límit d'admissió de sol·licituds: 2 de juny de 2022
  • Drets d'inscripció: 1.500 € + 21% IVA (1.815 €)

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret a valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els ofertats, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

 

TRANSPORT DE LES MOSTRES

  • Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.
  • Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.
  • Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'1m3 per empresa, i fins a un màxim de 300€ per empresa.
  • Als efectes, es considera el transport de mostres el realitzat des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.
  • Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència. No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora. Cas que una empresa necessiti algun servei de tranport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor. Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

Inscripcions obertes fins el 2 de juny INSCRIU-T'HI Afegeix la data al teu calendari