Tendències i oportunitats de la Dieta Mediterrània

Introducció

El curs “Tendències i oportunitats de la Dieta Mediterrània” s'emmarca en el conjunt d'accions de formació promogudes i finançades pel projecte Interreg Md.net “When Brand meets people”. Aquest projecte té com a objecte promoure la Dieta Mediterrània com a part integrant de la identitat mediterrània inscrita en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

Md.net vol dotar d'eines per a afrontar el desafiament d'identificar les oportunitats que aquesta dieta pot presentar per al desenvolupament social i econòmic dels productes i serveis de les regions sòcies del projecte.


Metodologia

El curs s'estructura en 3 mòduls de 4 unitats cadascun i presenta una visió general de la Dieta Mediterrània abordant el concepte des de diferents àmbits. Aquests són; el de la salut i alimentació, l'econòmic i de producció sostenible i el de la cultura i patrimoni. La formació online presenta el seu contingut en vídeos d'aproximadament 30-45 min. per a cada unitat en els quals el professor/a exposarà el tema d'aquesta unitat. Al seu torn, cada mòdul comptarà amb una sessió online “en viu” en la qual col·laboradors externs presentaran exemples de bones pràctiques relacionades amb la temàtica del mòdul (20 min. presentació + 10 min. participació oberta de l'alumnat). El contingut de cadascun dels tres mòduls és independent entre si, possibilitant l'opció de cursar la totalitat del curs o només aquells mòduls que responguin a les necessitats i interès particular de l'alumne/a.

 


 

Objectius

Els objectius principals del curs són:

  • Desenvolupar una visió comuna i més àmplia en relació al concepte de Dieta Mediterrània;
  • Compartir coneixements teòrics i pràctics de la Dieta Mediterrània;
  • Explorar l'interès i potencial innovador d'aquesta dieta per al desenvolupament d'activitats socials i econòmiques promogudes per particulars i, especialment, per Pimes.

 


Perfil dels alumnes

El curs es dirigeix a tota persona, amb o sense coneixements previs sobre Dieta Mediterrània, que vulgui descobrir o aprofundir en l'estil de vida que promulga i identifica aquesta dieta.

Al final del curs l'alumnat haurà adquirit coneixements que l'ajudin a identificar el potencial d'aquesta dieta com a signe distintiu que aporta valor social i econòmic a un producte i/o servei.

 


Documentació

  • Manual introductori de cadascuna de les unitats;
  • 3 manuals sobre Dieta Mediterrània del projecte Md.net (versions en anglès i castellà);
  • Un altre suport documental; bibliografia, glossari, vídeos, enllaços web, etc.

 


Avaluació

Aquells alumnes/as que desitgin obtenir el certificat d'aprofitament del curs hauran de superar en un 85% un breu qüestionari d'avaluació (tipus test) i participar en la sessió online “en viu” del mòdul.

El curs s’imparteix en espanyol.