Infografies

L’expertesa de més de 30 anys ens proporciona un profund coneixement del sector agroalimentari català. El nostre objectiu és fer-hi arribar aquest know how a través d’informació actualitzada, d’elaboració pròpia, especialitzada i gratuïta.   

Sota la filosofia de compartir coneixement, posem a disposició dels professionals tota aquella documentació d’elaboració pròpia amb dades enfocades exclusivament al sector agroalimentari.  

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Exportacions per sectors i demarcacions

22.02.21

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Exportacions per sectors i demarcacions

El sector de agroalimentari es consolida com a motor de l’economia catalana: creix un 6,62 % en valor i un 6,95 % en volum i supera per primera vegada els 11.000 M€ en les seves exportacions (11.435,01 M€). El sector carni, liderat per les vendes de porc, i el Fine Food continuen sent el gruix del valor de les exportacions. Els sectors que més creixen el 2020 son: carn i embotits, olis vegetals i fruita i horta. Decreixen peix i marisc, vi i cava i Fine Food.

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Resum

22.02.21

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Comparativa 2019 – 2020

Les exportacions agroalimentàries catalanes han registrat un molt bon any, tot i el context econòmic i polític mundial de creixent incertesa i alentiment del comerç. El bon posicionament dels productes i empreses agroalimentàries catalanes en els mercats internacionals és el resultat de l’impuls de la internacionalització dels últims anys i exemple de l'alt nivell de competitivitat del sector respecte a altres països productors.

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Efecte COVID

22.02.21

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Efecte COVID

En un any globalment a la baixa pel conjunt de les vendes internacionals catalanes per la crisis desencadenada per la Covid-19 i en particular per la incidència de les polítiques proteccionistes de l’Administració Trump als EUA o la incertesa de la resolució del Brexit, el sector agroalimentari català demostra la seva resiliència i és l’únic que augmenta les seves exportacions.

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Evolució exportacions agroalimentàries

22.02.21

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Evolució exportacions agroalimentàries

En els últims 10 anys, les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 84,73% en valor i un 45,78% en volum, fet que posa en relleu que el sector és competitiu pel seu alt valor afegit. El sector agroalimentari se situa, per primera vegada, com a segon sector econòmic exportador de Catalunya i és l’únic sector que augmenta les seves vendes a l’exterior. Catalunya reforça el superàvit comercial, que va aconseguir per primera vegada el 2019, situant-se el 2020 en una taxa de cobertura del 117,69%.

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Exportacions per sectors i mercats

22.02.21

Exportacions agroalimentàries de Catalunya 2020 - Exportacions per sectors i mercats

Catalunya exporta aliments i begudes a 190 mercats. França, Xina i Itàlia són els principals mercats receptors, però destins com la Xina, Aràbia Saudita, el mercat africà, Vietnam, Corea, Hong Kong i Singapur són cada cop més atractius per als productes catalans. El número d’empreses exportadores es manté per sobre de les 2.700.

Brexit. Exportacions agroalimentàries catalanes a Regne Unit

02.01.21

Brexit. Exportacions agroalimentàries catalanes a Regne Unit

L’alimentació és el quart sector en importància de les exportacions catalanes al Regne Unit amb un 12,71% del total exportat amb 548,70M€ exportats al 2019 (el 5,14% del total exportat al Mon). Cal remarcar que, en els últims 10 anys les exportacions catalanes agroalimentàries al Regne Unit han crescut un 66,49% en volum i s’han doblat en valor (103,18%). Actualment, és el sisè país de destí de les exportacions d’aliments i begudes de Catalunya, per darrera de França, Itàlia, Xina, Alemanya i Portugal. Tanmateix, Catalunya és el 19è proveïdor Mundial del Regne Unit en Alimentació i el l’11è entre els països integrants de la UE.

Brexit. Exportacions agroalimentàries a Regne Unit per sectors

02.01.21

Brexit. Exportacions agroalimentàries a Regne Unit per sectors

Infografia que ens indica el pes de cada sector en les exportacions agroalimentàries al Regne Unit. El sectors que més hi exporten són el Fine Food (35,61%), el carni (31,24%), la fruita i horta (10,96%), el vi (8,56%) , els olis vegetals (5,10%) i el peix (1,63%).

Brexit. Procediment per a l’exportació de productes agroalimentaris d’origen vegetal

02.01.21

Brexit. Procediment per a l’exportació de productes agroalimentaris d’origen vegetal

El Brexit desencadena un seguit de canvis en la gestió logística, operativa i burocràtica de les empreses que vulguin exportar els seus productes a Regne Unit. Totes aquestes noves demandes i requisits a l’hora d’exportar-hi productes s’aniran implementat al llarg del 2021 a través de tres fases diferents (gener, abril i juliol) en les que, paulatinament, es demanaran requisits i documentació cada vegada més específica. La infografia indica les dates clau a tenir en compte per exportar productes alimentaris d’origen vegetal.

Brexit. Procediment per a l’exportació de productes d’origen animal

02.01.21

Brexit. Procediment per a l’exportació de productes d’origen animal

Tot i que el procediment ha acabat amb un acord, tal i era previsible, el Brexit desencadena un seguit de canvis en la gestió logística, operativa i burocràtica de les empreses que vulguin exportar els seus productes a Regne Unit, així com aspectes econòmics que s’hauran de tenir molt en compte. La infografia ens indica els procediments a considerar a l’hora d’exportar productes d’origen animal.

Cronograma del procés de Brexit

02.01.21

Cronograma del procés de Brexit

La UE i el Regne Unit van arribar el 24 de desembre de 2020 a un acord per al Brexit amb efecte a partir de l’1 de gener. El cronograma indica el camí que s’ha seguit per aconseguir un Brexit amb deal, un acordl que comporta canvis en la relació comercial amb Europa però que no inclou l’aplicació d’aranzels.