Infografies

L’expertesa de més de 30 anys ens proporciona un profund coneixement del sector agroalimentari català. El nostre objectiu és fer-hi arribar aquest know how a través d’informació actualitzada, d’elaboració pròpia, especialitzada i gratuïta.   

Sota la filosofia de compartir coneixement, posem a disposició dels professionals tota aquella documentació d’elaboració pròpia amb dades enfocades exclusivament al sector agroalimentari.  

Dates clau brexit

18.02.20

Dates clau Brexit

L’1 de febrer de 2020 Regne Unit deixarà de ser, oficialment, Estat Membre de la Unió Europea. A partir d’aquesta data s’obre un període transitori que finalitzarà el 31 de desembre. Repassem les dates clau que ha viscut el país anglosaxó fins a consumar el Brexit.

Cadena de valor sector agroalimentari

18.02.20

Cadena de valor sector agroalimentari

Prodeca ha dut a terme, en col·laboració amb Acció, el primer mapatge del sector agroalimentari de Catalunya tenint en compte tota la seva cadena de valor. Inclou des del sector primari fins a la indústria transformadora agroalimentària, la distribució o els punts de venda i de consum (sector Horeca). D'altra banda, té en compte tota la indústria auxiliar especialitzada (envasos, aromes, ingredients, maquinària de transformació, maquinària d'envasat, logística...).

Valor que genera la indústria agroalimentària

18.02.20

Valor que genera la indústria agroalimentària

Infografia que presenta el volum de negoci que va generar la indústria agroalimentària catalana el 2016 desglossat per sectors. El 2016 es va generar un volum de negoci de 26.288 M€, dels quals,  el 32% pertany al sector carni i el 30% al sector fine food.

El 2017 el volum de negoci va ser del 27.940 M€, tot i que no es disposa de dades per subsectors.

Valor de les exportacions de la indústria agroalimentària

18.02.20

Valor de les exportacions de la indústria agroalimentària

Els aliments catalans han aconseguit un valor significatiu en els mercats internacionals durant els últims 10 anys. Amb 9.842 M€ exportats, les vendes internacionals catalanes representen un 21% del total de les exportacions de l'estat espanyol. El sector carni és el més exportador, seguit pel fine food, les fruites i verdures, l'oli, els vins i el peix i el marisc.

Catalan Food al món (1)

18.02.20

Catalan Food al món (1)

Amb 9,842 M€ exportats i 8.000 d’importats i una ràtio de cobertura del 98%, el sector agroalimentari català és el dotzè exportador de la Unió Europea. Catalunya exporta aliments a més de 200 països i les empreses exportadores representen un 26% respecte al número d’empreses regulars exportadores de l’estat espanyol.

Catalan food al món (2)

18.02.20

Catalan food al món (2)

El creixement de les exportacions agroalimentàries catalanes entre  gener-setembre 2018 vs 2019 ha estat del  6,14%,. Entre el 2013 i el 2018 el creixement ha estat del 21,97% sent líders en aquest aspecte a Europa.

Catalunya agroalimentària. Clúster líder a Europa i al mediterrani. 

17.02.20

Catalunya agroalimentària. Clúster líder a Europa i al mediterrani 

L’agroindústria és el 1er sector de la indústria catalana en volum de negoci. Representa el 16% del PIB total de Catalunya i és un important generador d’ocupació. El 2017 Catalunya va ser líder europeu en exportació del sector agroalimentari a Europa. El sector agroalimentari català ocupa un pes determinant i estratègic per al present i futur del país. És un dels principals sectors de l’economia catalana i clúster líder i referent a Europa. 

Cadena de Valor sector agroalimentari a Catalunya

16.02.20

Cadena de valor del sector agroalimentari a Catalunya

Prodeca ha dut a terme, en col·laboració amb Acció, el primer mapatge del sector agroalimentari de Catalunya, tenint en compte tota la seva cadena de valor. Inclou des del sector primari fins a la indústria transformadora agroalimentària, la distribució o els punts de venda i de consum (sector Horeca). D’altra banda, té en compte tota la indústria auxiliar especialitzada (envasos, aromes, ingredients, maquinària de transformació, maquinària d’envasament, logística...).  

 

Catalunya, un país amb avantatges competitius

19.12.19

Catalunya, un país amb avantatges competitius

Resum de les dades econòmiques que caracteritzen Catalunya tant en l’àmbit de les exportacions com de les importacions, número d’empreses agroalimentàries o inversió estrangera, entre d’altres. 

Catalunya, connectivitat global 

17.12.19

Catalunya, connectivitat global

El Port de Barcelona és líder al sud d'Europa i 4t del món, amb 2,5 milions de creueristes, mentre que l’Aeroport compta amb 40 milions de passatgers i és un important centre de transport de mercaderies. Aquests dades són un exemple que Catalunya compta amb una xarxa d’infraestructures que permeten una connectivitat global propícia per al comerç internacional.