L’any 2010, hi havia 1.600 milions de musulmans a tot el món, que representaven el 23% de la població mundial. Així mateix, l'Islam és la segona religió més gran del món. 

El sector del halal

 

L'alimentació Halal és aquella composta per aliments considerats com Halal. En general perquè un aliment, producte o servei sigui considerat Halal, s'ha d'ajustar a la normativa islàmica recollida en l'Alcorà, en les tradicions del Profeta Muhammad (SWS), i en els ensenyaments dels juristes islàmics. Implica que aquests són aptes per a ser consumits amb total seguretat. En relació als aliments, algunes de les condicions més rellevants són: 

  • Ha d'estar exempt de qualsevol substància o ingredient prohibit
  • Ha de ser un producte elaborat utilitzant estris o maquinària adequades. No s'ha de posar en contacte amb una substància o producte prohibit durant la seva elaboració, producció, processat, emmagatzematge i transport. 
  • Els animals permesos han de ser sacrificats sense patiment innecessari i complint el conjunt de condicions establertes. 
  • En general els peixos es consideren Halal. 
  • Els conservants, colorants, aromes o additius siguin Halal. 
  • Els pinsos d'alimentació animal han de ser d'origen vegetal

Imatges prèssecs Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mercat potencial en alça 

L’any 2010, hi havia 1.600 milions de musulmans a tot el món, que representaven el 23% de la població mundial. Així mateix, l'Islam és la segona religió més gran del món

Es preveu que el nombre de musulmans augmenti fins a assolir els 2.800 milions el 2050, el que representaria el 30% de la població mundial. El 62% de població musulmana es concentra a la regió Àsia-Pacífic. Es preveu una disminució de la proporció en països com Indonèsia, Índia i Pakistan Això farà que la proporció sobre el total mundial a la regió sigui del 53% el 2050. La regió d'Orient Mitjà-Nord d'Àfrica és predominantment musulmana, i mantindrà el mateix percentatge, 20% de la població mundial, el 2050. 

 

Carrn halal Catalunya

 

Exportacions

Del 2012 al 2017 el valor de les exportacions agroalimentàries catalanes a la regió MENA va augmentar un 21,51%. El valor de les exportacions agroalimentàries catalanes cap a la destinació amb un percentatge més elevat, la zona euro, va representar el 18,35% de totes les exportacions. Durant els darrers deu anys, les exportacions agroalimentàries a MENA han augmentat un 236,54% i un 49,74% a la zona euro. El valor de les exportacions ha augmentat exponencialment a través de productes com la carn, fruita i verdura, cereals, cafè, te, espècies, peix, productes de pastisseria i begudes

 

Infografia halal Catalunya

 

 

 

Infografia halal mobile

 

ACTUALITAT DEL SECTOR HALAL

Pla estratègic per al foment de la competitivitat de les empreses productores Halal

07.01.20

Pla estratègic per al foment de la competitivitat de les empreses productores Halal

Aquesta iniciativa dóna resposta a la necessitat de promoció i internacionalització de les empreses agroalimentàries catalanes que produeixen per al mercat halal i es va presentar en el marc d'Alimentària 2018.

Halal

09.12.19

Catalunya entra als mercats de carn Halal amb productes de gran qualitat

El valor de les exportacions agroalimentàries catalanes augmenta a través de la penetració cada cop major de la carn, la fruita i verdura, cereals, cafè, te, espècies, peix, productes de pastisseria i begudes.

Veure totes les notícies