Recursos gràfics

Manual d'identitat corporativa - Prodeca

Descarregar   03 de febrer de 2020

Dossier de Premsa Prodeca

Descarregar   11 de desembre de 2020

Memòria d'activitat Prodeca 2020

Descarregar   01 de març de 2021

Logotips Prodeca i Departament d'Agricultura

Prodeca - Departament Agricultura català horitzontal

Descarregar  05 de febrer de 2020

 

Prodeca - Departament Agricultura català vertical

Descarregar  05 de febrer de 2020

 

Prodeca - Departament Agricultura anglès horitzontal

Descarregar  05 de febrer de 2020

 

Prodeca - Departament Agricultura anglès vertical

Descarregar  05 de febrer de 2020

 

Tots els logotips de Prodeca

Descarregar  05 de febrer de 2020

 

 

 

 

 

Dossier d'identitat gràfica - Gastroteca

Descarregar   01 de febrer de 2021

Dossier de Premsa Gastroteca

Descarregar   01 de febrer de 2021

Logotips Gastroteca

Descarregar   01 de febrer de 2021

Manual d'identitat gràfica - Catalunya, on el menjar és cultura

Descarregar   11 de desembre de 2020

Logotips - Catalunya, on el menjar és cultura

Descarregar   01 de febrer de 2020