ONLINE B2B MEETINGS FOCUS ON INDIA

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Rosalba Arrufat
E-mail
: rarrufat@gencat.cat
Telèfon: +34 675 78 32 96

Anna Pozdniakova
E-mail: apozdniakova@gencat.cat
Telèfon: +34 695 56 09 75

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca i amb la col·laboració d'ACCIÓ, organitza el ONLINE B2B MEETING FOCUS ON INDIA, un esdeveniment per encàrrec de l'associació sectorial AFRUCAT adreçat a empreses catalanes productores de fruita de l'entitat.

En el context de pandèmia actual i degut a les restriccions de mobilitat internacional, des de Prodeca plantegem noves estratègies de promoció comercial mitjançant l'organització de trobades de negoci online amb suport i acompanyament presencial a destí, per tal de presentar els productes i el potencial del sector fructícola català a importadors, distribuïdors i responsables de grans superfícies dels mercats agroalimentaris de destí. En aquesta actuació, Prodeca ofereix un servei integral, oferint suport en la presentació del producte, selecció dels compradors segons idoneïtat, i acompanyament durant i després de les reunions, mitjançant experts especialitzats en el mercat de destí que faciliten la interlocució per optimitzar els resultats.

Per facilitar aquestes trobades, Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes i els importadors de l'Índia una eina digital pròpia per presentar els seus productes i mantenir reunions en línia.

El ONLINE B2B MEETINGS FOCUS ON INDIA és una actuació centrada en els productors de fruita de Catalunya per a posar-los en contacte amb compradors potencials de l'Índia, un dels mercats claus per al sector per als propers anys.

 

EL MERCAT DE L'ÍNDIA

L'Índia, amb una població de més de 1.350 milions, és un dels països més poblats del món i alhora una de les economies amb major creixement mundial; amb un PIB que creix per sobre del 5% anual des de fa 9 anys i que actualment ostenta pràcticament el 15% del creixement mundial.

En els proper 5 anys comptarà amb la classe mitjana més nombrosa del planeta i amb un creixement de consum exponencial gràcies als 1.000 milions d'usuaris d'internet que s'estima que hi haurà.

Índia és el 2on mercat mundial amb més consum de fruita al 2020 amb més de 112 milions de tones, per darrera de Xina amb 113MT. El consum per càpita s'ha situat al 2020 en 83,2kg/persona.

Centrant-nos en les previsions de creixement del consum de fruita veiem que Índia serà el major mercat mundial en creixement en els pròxims 5 anys amb un creixement previst acumulat del 59% i superant a Xina, que creixerà un 28,3% i posant-se com el primer mercat mundial en consum de fruita des de 2023.

Aquest augment és degut, en part, a la major disponibilitat de fruita al mercat gràcies a millora de la infraestructura, facilitant un millor emmagatzematge i transport.

Les importacions de fruita que realitza Índia superen les 1,8 milions de Tones per un valor de quasi 3.000 M€.

Les pomes amb 2,7 milions de tones consumides són populars a l'Índia gràcies a que acostumen a estar disponibles durant tot l'any i son assequibles per tota la població. Índia és el 2on mercat en consum mundial de pomes. S'estima un creixement acumulat de 18,4% pels propers 5 anys.

Els cítrics, principalment les taronges i les mandarines presenten un consum de 9,1 milions de tones i donat els volums de producció local molt baixos,  afavoreixen les importacions. Índia és el 2on mercat en consum mundial de cítrics. S'estima un creixement acumulat de 11% pels propers 5 anys.

Els préssecs i les nectarines, tot i presentar un consum força baix de 0,12 milions de tones, presenten una de les millors previsions de creixement acumulat en els proper 5 anys del 36,7%. Índia és el 16è mercat en consum mundial de préssecs i nectarines.

Les peres, respecte a la resta de fruita, ostenten un consum força baix 0,31 milions de tones però presenten una de les millors previsions de creixement acumulat en els proper 5 anys del 29,3%. Índia és el 6è mercat en consum mundial de peres.

 

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de reunions amb importadors/distribuïdors del mercat de destí interessats en els seus productes.

Les reunions es celebraran en horari local de l'Índia, durant la segona quinzena d'abril (les dates de les reunions seran fixades entre ambdues parts).

Prodeca posarà a disposició de les empreses una plataforma digital pròpia per poder realitzar les reunions. La plataforma permetrà compartir en línia el material promocional que desitgi l'empresa. Tot i això, la plataforma utilitzada podrà variar en funció de les preferències del comprador. Des de Prodeca s'informarà amb antelació suficient de la plataforma utilitzada per cada comprador. Abans de la reunió es realitzaran les proves escaients de connexió entre l'empresa catalana i el consultor per tal de verificar el correcte funcionament i garantir la bona comunicació entre les parts.

Les reunions tindran una durada aproximada de 30 min.

Si l'empresa participant no es presenta a la reunió amb el comprador, Prodeca no es compromet a aconseguir una nova data de reunió amb aquest comprador. Si és el comprador qui té inconvenients, es garanteix la proposta d'una segona data per garantir la trobada.

L'idioma en què es desenvoluparan les trobades serà l'anglès. Es recomana que les empreses participants facilitin a Prodeca els materials promocionals i el catàleg de productes en anglès.

En cas que l'empresa requereixi mostres de productes, el transport de mostres anirà a càrrec de l'empresa participant. 

Cada empresa disposarà de:

  • Informació de mercat
  • Visibilitat del catàleg de l'empresa per part de tots els compradors participants
  • Agenda de  reunions prèviament seleccionades segons interès dels compradors
  • Suport durant la reunió per part del consultor 

 

A QUI VA ADREÇAT

Podran participar empreses catalanes productores de fruita associades a AFRUCAT. 

 

PREU DE PARTICIPACIÓ

  • El preu de participació per empresa és de 180€ + 21%IVA

 

INSCRIPCIONS I TERMINIS

Les empreses interessades en l'actuació hauran d'omplir el full d'inscripció i realitzar el pagament corresponent abans del dia 5 de febrer.

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Un cop realitzada la inscripció, les empreses participants rebran una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa.