InnoBaP

Persona de contacte:

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta actuació, podeu contactar a:

Neus Balaguer
E-mail:
 neusbalaguer@gencat.cat
Telèfon: 93 552 48 20

Programa d’assessorament personalitzat per millorar la comercialització i la innovació dels productes agroalimentaris

El programa InnoBaP, impulsat per Prodeca en el marc del projecte Interreg MD.net: “When brand meets people”, reconeix i impulsa 5 productes i/o serveis d’empreses agroalimentàries participants en el Benvinguts a Pagès 2020, que destaquen pel seu potencial innovador.

El principal objectiu del programa és assistir als 5 productors/es amb eines pràctiques i assessorament individualitzat per a promoure el potencial dels seus productes i empreses. Proporciona suport en l’anàlisi i millora de la seva competitivitat i perspectives de comercialització/internacionalització.
 


PROGRAMA InnoBaP

El programa ofereix assessorament personalitzat per a cada una de les 5 empreses seleccionades i l’oportunitat de presentar el producte o servei en esdeveniments promocionals.

Consta de dues fases. Una primera en la que es dota els participants de coneixements i acompanyament especialitzat en la conceptualització del producte, creació i planificació estratègica de la marca, posicionament de mercats i comercialització/internacionalització. I una segona en la què els seleccionats presenten el seu producte en actes promocionals.

1ª fase: formació i assessorament personalitzat en estratègia comercial

 • Anàlisi i diagnosi

  • Anàlisi DAFO

  • “Business Model Canvas”

  • Definició d’expectatives i d’objectius

 • Comercialització

  • Estudi de mercat, clients, consumidors, “benchmarking”

  • Estudi de canals actuals i futurs

  • Internacionalització

 • Innovació

  • De producte, “packaging”, formats, formulació

  • Tendències de consum

 • Màrqueting

  • Reputació de la marca

  • Màrqueting comercial

  • Màrqueting on-line

  • Xarxes socials i altres eines digitals

2ª fase: presentació del producte en esdeveniments promocionals

 • MD.net Summer School (online) - del 26 al 28 de maig 2021
 • Saló internacional a la regió de Campània (Itàlia) - Setembre 2021

REQUISITS PER OPTAR A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

Poden optar al programa aquelles empreses del sector agroalimentari de Catalunya que participin al Benvinguts a Pagès.

Nota: Les empreses beneficiàries d’aquest programa no reben una dotació econòmica.


SELECCIÓ

La selecció es fa amb l'ajuda d'un comitè multidisciplinari de cinc membres, format per un representant de Prodeca i quatre persones expertes en innovació, disseny de producte, màrqueting i comunicació i qualitat alimentària.

Els criteris pels quals aquest comitè regeix la seva deliberació són:  1) Perfil innovador i potencial comercial del producte i/o explotació; 2) Viabilitat econòmica, escalabilitat o potencial comercial del producte i/o explotació; 3) Actitud emprenedora del productor/a, valorant la seva capacitat tècnica, professional i de gestió.


PARTICIPANTS 2020

Pommy House, des del Montsià, està especialitzada en la producció de magranes de varietats primerenques i residu zero, exporta a Europa i a altres països com Qatar i compta amb un sistema informàtic pioner per garantir la traçabilitat de la producció.

Aromis de la Conca, situada a Montblanc a la Conca de Barberà, ha recuperat el conreu del safrà a Catalunya, després de 100 anys de la seva desaparició. El safrà de la Conca de Barberà és considerat de gran qualitat pels seus aromes i sabors. 

Lo Caragol de la Serra, a Les Garrigues, és una explotació dedicada a la cria i engreix de cargols que aplica un model singular. Replica en aquest espai agrícola unes condicions molt similars a les del medi natural, amb fruites, verdures, herbes i gra ecològic per als cargols. La seva producció arriba als restaurants i comerços de la província, però també de Barcelona. 

Fructumcat, des de la Noguera, és la quarta generació de pagesos que treballen la terra a partir de la vinya, l’olivera, les fruites de bosc i els cereals. Ho fan a partir d’una agricultura sostenible, amb criteris de producció integrada i en què es mantenen el cicles lunars de la biodinàmica tradicionals de principis de segle XX.

El Centre de Manipulació de la Castanya, a Osona, dona protagonisme a aquest producte durant tot l’any més enllà de la tardor des d’unes finques situades a 900 metres d’alçada al Montseny. L’explotació treballa amb un procés totalment natural on només es tracta amb castanya. D’aquesta manera s’obté un producte molt ric en vitamines, minerals i molt nutritiu conservant totes les seves propietats organolèptiques.


Més informació

https://benvingutsapages.cat/innobap/